Kolmandate riikide kodanike liikumispiirangud seoses spordivõistlustega

Alates 29.09.2020 võib Vabariigi Valitsuse korralduse nr 282 punkti 4 lõige 9 kohaselt kolmanda riigi kodanik, kes osaleb sportlasena või sportlase meeskonna liikmena rahvusvahelise tasemega tiitlivõistlusel või on otseselt seotud eelnimetatud spordivõistluse läbiviimisega, täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel, kui ta on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne. Seega alates 29.09.2020 ei kehti eelpool nimetatud juhtudel kolmandate riikide kodanikele enam 14-päevane eneseisolatsiooni nõue.

Erand on tehtud sportlastele, nende meeskonna liikmete ja spordivõistluse korraldamisega otseselt seotud isikutele kehtivast eneseisolatsiooninõudest, kui vastavad isikud on kolmandate riikide kodanikud, elanikud või nimetatud riikides seaduslikult viibivad isikud, kes saabuvad Eestisse rahvusvaheliste tiitlivõistluste tõttu. Tegemist on professionaalsete või poolprofessionaalsete sportlastega, kelle puhul loetakse võistlustel osalemist töökohustuste täitmiseks. Siia sihtrühma kuuluvad ka noorsportlased. Tööandjaks tuleb sportlaste puhul lugeda erialaliitu, klubi, treenerit ning viimaste kinnitust jne, mis tõendab, et isik peab vältimatult ja edasilükkamatult osalema nimetatud või viimastega vahetult seotud tegevustes. Sõltumata töötamise liigist või vormist on tööülesannete täitmise eelduseks, et isik teeb vahetult Eestisse saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi ning et selle testi tulemus on negatiivne. Sellisteks spordivõistlusteks, millele erand kohaldub, on üksnes tiitlivõitlused ehk maailmameistrivõistlused ja nende valikmängud ning -võistlused, Euroopa meistrivõistlused ja nende valikmängud ning -võistlused, maailmakarikavõistluste etapid, Euroopa karikavõistluste etapid ning sportmängu alade meistriliiga klubide kodumängud rahvusvahelistes sarjades. Samuti kohaldub erand Eesti sportlaste kolmandate riikide kodanikest treeneritele ja muule personalile, kes on seotud spordivõistlusega.

Muudatuse seletuskirjaga on teil võimalik tutvuda täismahus siin:

https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv_20337k.pdf

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 282 on teil võimalik tutvuda täismahus siin:

https://www.riigiteataja.ee/akt/329092020011

Comments are closed.