Koostati Eesti hobuinimeste aukoodeks

IMG_9514_1

Foto: Merike Udrik-Õispuu

Jaanuari alguses koostati hobusekasvatajate algatusel Eesti hobuinimeste aukoodeks, mis edastati kõikidele suurematele hobuorganisatsioonidele ja mille siinkohal ka lugemiseks edastame. Koostajate sooviks oleks, et dokumendis sisalduv võiks saada kõigi hobuinimeste ja -organisatsioonide üleseks heaks tavaks. Ratsaliit soovib enne koodeksile allakirjutamist teada ka ratsasportlaste ja ratsaspordihuviliste arvamusi, mida ootame jaanuari lõpuks e-mailil info@ratsaliit.ee

Eesti hobuinimeste aukoodeks

Hobune tekitab igas inimeses aukartust ja imetlust. Hobune on sakraalne loom.

Hobuinimestel on suur missioon seda tõmmet hobuste poole süvendada.

Meie ülesanne on Suure ja kauni olendiga seoses pakkuda positiivseid kogemusi nii lastele ja nende vanematele, nii hobusekasvatajatele ja sportlastele, nii hobuorganisatsioonidesse kuulujatele kui ühiskonnale tervikuna.

Meilt oodatakse vastutuse võtmist selge konstruktiivse signaali andjatena ja nii inimeste kui hobuste heaolu eest seisjatena nii partnersuhetes kui üldsuse ees.

1.                Hobuinimene

1.1. Hobuinimese nime väärib hobuse ja inimese ühendusse viimisel nii oma mõtte, sõna kui teoga mõlema osapoole vaimse-hingelise ja füüsilise heaolu eest seisev isik

1.2. Hobuinimene võtab alati teadlikult vastutuse nii hobuse kui inimese heaolu eest

1.3. Hobuinimene püüdleb tasakaalu ja harmoonia poole suhetes hobustega, teiste inimestega ja hobuorganisatsioonidega

1.4. Hobuinimene täiendab ja arendab ennast nii hobuste kui õpilaste heaolu nimel elukestvas õppes

1.5. Hobuinimene lähtub nii hobusekasvatuses kui õpetuses, nii näitustel kui võistlustel heasoovlikest ja eetilistest põhimõtetest

1.6. Hobuinimene hoolitseb selle eest, et tema  õpilased, külastajad, kliendid ja kolleegid oleksid alati koheldud parimal võimalikul moel

1.7. Hobuinimene pühendub erilise tähelepanu ja hoolega lastele, kes alateadlikult ja loomulikult hobuste juurde pürgivad – ning tagab selle pürgimuse püsimise ja süvenemise, et kasvaksid uued eetilised hobuinimesed

1.7.1. Hobuinimene järgib lisaks turvalisusele ja teadlikkusele ka emotsionaalseid ja eetilisi inimese ja hobuse suhestumise häid tavasid

1.7.2. Hobuinimene täiendab pidevalt oma professionaalseid ja pedagoogilisi teadmisi ja annab isiklikku eeskuju mõtte, sõna ja teoga

1.7.3. Hobuinimene jälgib laste omavahelisi suhteid nii tallis kui võistlustel ning sekkub, suunab, õpetab ja kaitseb lapsi ka sotsiaalmeedia maastikul

1.8. Hobuinimene seab hobuse heaolu alati kiire edu või kasumi saavutamisega võrreldes esikohale

1.8.1. Hobuinimene täiendab ja süvendab oma tundlikkust hobuse soovide ja sõnumi tajumisel

1.8.2. Hobuinimene vahendab hobuse sõnumit teistele inimestele – olgu need õpilased või patsiendid, kliendid või külastajad

1.8.3. Hobuinimene annab nii lastele kui täiskasvanutele edasi oma teadmised hobuse ja ratsutamise, rakendamise ja tervendamise emotsionaalsete ja psüühiliste, vaimsete ja füüsiliste aspektide terviklikus toimes

2.                Hobuorganisatsioon

2.1. Hobuorganisatsioon on loodud parimate kavatsustega kas hobusekasvatuse-aretuse, -spordi,  -teraapia ühiskondliku korrastamise ja tervikpildis positsioneerimise huvides

2.2. Hobuorganisatsioon on igas aspektis konstruktiivne mõttekaaslaste professionaalne ühendus

2.3. Hobuorganisatsioon lähtub aruteludes heasoovlikkusest ning väldib arukalt konflikte

2.4. Hobuorganisatsioon ei paljunda töö- ja vaidlusfaasis arutelude vahe-etappides tekkivaid erimeelsusi avalikkuses ega anna negatiivset-eksitavat signaali ei liikmetele, meediale ega ministeeriumile ja teistele ametiasutustele. Organisatsioonis tekkinud küsimused ja probleemid lahendatakse organisatsioonis sees

2.5.  Hobuorganisatsioon kutsub erimeelsuste korral aruteludele professionaalsed vahendajad, lepitajad ja neutraalsed kõrvalseisjad, et saavutada kedagi kahjustamata ja frustreerimata positiivne tulemus

2.6. Hobuorganisatsioon jälgib, et hobuinimesed peaksid kinni omavahelisest aukoodeksist

2.7. Hobuorganisatsioon lähtub samast aukoodeksist, mis ei luba muu hulgas kellegi tallis ei hobuseid ega elu- ja töökorraldust halvustada, kuivõrd iga hobuinimene toimib parimal võimalikul moel

2.8. Hobuorganisatsioon püüab väärkohtlemiste ja hättajäämiste puhul oma hammasrataste vahele jäänud liiget nõustada, toetada ja tagasi eetilisele ja ainelisele järjele jõuda, hoidudes sündmuse paljundamisest meedias

2.9. Hobuorganisatsioon tagab pideva positiivse uudisvoo kõigis meediakanalites, et tasakaalustada ja lõpetada negatiivsete uudiste prevaleerimine avalikkuses

2.10. Hobuorganisatsioon viib ministeeriumi ja teistesse ametiasutustesse konstruktiivsed, pädeval alusel vormistatud dokumendid ja teated ega külva segadust vastandlike signaalidega

2.11. Hobuorganisatsioon tagab pideva teabevoo ühiskondlikus panoraamis, et tuua üha uued lapsed tänavalt tallidesse ning kasvatada peale järgmise põlvkonna eetilised, professionaalsed, haritud ja teadlikud hobuinimesed, kes järgivad hobuinimeste aukoodeksit.

Meil on au töötada hobuste ja inimeste ühenduses tekkiva heaolu ja arengu poolt.

Me ei võitle kellegi ega millegi vastu.

Me ei haava ega kahjusta ühtki hobumaastikul tegutsevat inimest ega organisatsiooni, vaid abistame ja toetame.

Me elame ja töötame kõige teraapilisema ja täiuslikuma loomariigiga koos ning täiustume ja terveneme tänu sellele nii ise kui viime selle puhastava, loova ja ülesehitava võimaluse ka teiste inimesteni.

Me ei lasku tühja kriitikasse, rivaalitsemisse ega lammutamisse, vaid viime heasoovliku koosmeele ka teistesse elualadesse.

Me kõik oleme igal hetkel parimad ning kohtleme ka teist inimest ja olendit lähtuvalt teadmisest, et ka tema on igal hetkel parim võimalik.

Me teame üht olulisimat tõde, mida on meile õpetanud ühenduses elamine hobustega: kui ühel on hea, siis on kõigil parem. 

Comments are closed.