Noorsportlaste terviseuuringud

DC7E0938_1_sm

Foto: Külli Tedre

Kõik 9.-19. aastased noorsportlased, kelle treeningtundide arv nädalas on 6 või enam tundi (v.a. kehalise kasvatuse tunnid) on oodatud terviseuuringutele haigekassa ennetusprojekti “Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks” raames.

Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate sportlase tervislikust seisundist ja kehalisest võimekusest. Peamisteks eesmärkideks on vastunäidustuste ja osaliste piirangute väljaselgitamine spordiga tegelemiseks ning terviseriskide kindlakstegemine, mis võivad edaspidi olla põhjuseks äkksurma, vigastuste ja haiguste tekkel. Haigekassa ei rahasta uuringuid, mis on seotud võistluste-eelse tervisekontrolliga ja andmete kogumisega treeningute planeerimiseks.

Terviseuuringu maht ja sagedus on määratud vastavalt treeningtundide arvule ühes nädalas. Treeningtundide hulka ei arvestata kehalise kasvatuse tunde.

• 6 – 8 treeningtundi nädalas – terviseuuringu kompleks C

• Rohkem kui 8 treeningtundi nädalas – terviseuuringu kompleks A või B.

Kompleks A – eriarsti esmane vastuvõtt (sh küsimustik, füüsikaline uuring, terviseuuringu kokkuvõte, tõendi väljastamine), puhkeoleku EKG, EKG koormustest (veloergomeetril või koormusrajal) spirograafia, vere analüüs.

Kompleks B – eriarsti esmane vastuvõtt (sh küsimustik, füüsikaline uuring, terviseuuringu kokkuvõte, tõendi väljastamine), puhkeoleku EKG, EKG koormustest (veloergomeetril või koormusrajal) hapnikutarbimise kompleksuuring, spirograafia, vere analüüs.

Kompleks C – eriarsti esmane vastuvõtt (sh küsimustik, füüsikaline uuring, terviseuuringu kokkuvõte, tõendi väljastamine), puhkeoleku EKG, spirograafia, vere analüüs.

Noorsportlase uuringule registreerumise eelselt on vaja välja selgitada treeningtundide arv nädalas ning eelmise uuringu toimumise aeg .

Noorsportlase visiiditasu on 5 eurot.

Uuringuid viivad läbi:
– Spordimeditsiini SA, aadressil Tondi 88, Tallinn (Audentese Erakooli III korrusel). Info ja registreerimine E-R  9-19 telefonidel 699 6515 ja 699 6545. www.sportmed.ee
Terviseuuringule kaasa võtta spordiriided,-jalanõud, isikukoodiga dokument ja lapsevanema poolt täidetud ning allkirjastatud küsimustik http://www.sportmed.ee/Terviseuuringu-kusimustikud

– OÜ Innomedica Spordimeditsiinikeskus, Sõjakooli tn. 10, Tere tennisekeskus, Tallinn. Registreerimine telefonil: (+372) 6419510 või e-posti teel: sport@innomedica.ee
Registreerimiseks vajaminev info: nimi, vanus, spordiala, treeningtundide arv nädalas, spordiklubi, tel. number.Täiendav informatsioon: http://innomedica.ee/teenused-2/noorsportlaste-tervisekontroll/

Projekti tutvustus: http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele/

Comments are closed.