Oktoobri alguses toimus Tallinnas pararatsutamise vestlusring

Tallinn International Horse Show avapäeval toimus kõrval Škoda jäähallis Eesti Ratsaspordi Liidu ja Eesti Invaspordi Liidu kööstöös esimene pararatsutamise teemaline avatud vestlusring.

 

Kohale tuli ligikaudu 15 inimest, kes olid ühel või teisel moel seotud ratsutamisteraapia või pararatsutamisega. Külalisena osales Soome pararatsutamise treener ja võistluste korraldaja Anne Pakarinen, kes jagas kasulikke näpunäiteid näidete varal ja selgitas antud alaga seotud teemasid Soomes. Kõik kohalolijad said rääkida oma muredest ja Eesti pararatsutamise hetkeseisust.

 

Vestlusringis osalejad leidsid ühiselt, et suurimaks murekohaks on koolituste korraldamine.  Samuti arutleti teemadel, millistel tingimustel võiks treener või hobustega tegeleja olla ka pararatsutaja juhendaja/treener. Probleemina toodi välja pararatsutamiseks sobivate hobuste leidmine ja pararatsutamise võistluste korraldamine.
Tehti ettepanek, et alaga seotud inimestel tuleks rohkem sõna võtta ja kirjutisi avaldada, et avalikkusele pararatsutamisega seotud teemasid tutvustada. Samuti tuleks täiendada ratsaliidu kodulehte ja lisada sinna pararatsutamise teemasid koondav link. Lähitulevikus on plaanis ära tõlkida FEI määrustik, mille alusel saab pararatsutajaid kvalifitseerida ja teha vahet teraapial ning pararatsutamisel.

 

Eesti Ratsaspordi Liidu eriavajadustega inimeste ratsutamise mänedžer Katrin Lipp sõnas, et kohale tulnud inimestega suheldes tundus huvi pararatsutamise teema vastu suur. „Antud ala vajab kindlasti edasiarendamist, samuti on oluline teha koostööd Läti ja Soomega, kus juba toimuvad pararatsutamise võistlused, et nende kogemust Eestisse tuua,“ lisas ta.

aliine-matisen

Pararatsutaja Aliine Matisen Soomes võistlemas. Foto: erakogu

Comments are closed.