Ole teadlik! Lasteabi – nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus

Nii lapsed kui täiskasvanud satuvad olukordadesse, kus isiklikust kogemusest lahenduse leidmiseks ei piisa. Lasteabi on nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus. Lasteabi aitab telefoni ja veebivestluse kaudu ning juhendab, kuidas mure lahendamisega edasi minna. Lasteabi on kõigi lastega seotud küsimuste ja murede lahendamiseks olemas 24 tundi ööpäevas üle Eesti.

Lastekaitseseadus §27 lõige 2:
igaühe kohus on anda teada lapsest, kellel võib olla abi vaja. Abivajavast lapsest
tuleb teada anda, kas lastekaitsetöötajale või lasteabitelefonile 116111

Võimalus on kutsuda lasteabi esindus enda korraldatavale spordiüritusele kohale. Selleks palun võtke samuti ühendust mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kuidas lasteabitelefon töötab?

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele. Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes esmalt selgitavad välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks. Juhul, kui pöördmisest selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabitelefon kohustatud info edastama vastavatele spetsialistidele.

Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt üle Eesti, vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Kõne telefonile 116 111 on helistajale tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.  Kui helistada ei soovita, saab nõuannet küsida ka interneti teel, kasutades selleks kas e-kirja või online nõustamise võimalust kodulehelt “Küsi abi” alt. Lasteabitelefon on leitav ka Facebookist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsingu sõna „Lasteabi“. Kõik pöördumised salvestatakse.

Lasteabitelefoniga saab ühendust võtta:

telefon 116 111, ööpäevaringselt, helistamine on tasuta ja anonüümne

FB ja äpp otsisõnaga „Lasteabi“

Lasteabi banner

Comments are closed.