Oluline info sportlastele Venemaal võistlemise kohta

Seoses Venemaa veterinaarseaduse muudatusega peavad sportlased ERL-i teavitama oma soovist osaleda seal toimuvatel võistlusel hiljemalt 1 kuu ehk 30 päeva ette. Info palume saata ratsaliidule e-mailile info@ratsaliit.ee. Kirjas peab sisalduma saatja ehk omaniku nimi ja hobuse laadimiskoht, mis peab ühtima vet. sertifikaadil oleva aadressiga. See on vajalik veterinaardokumentide õigeaegseks vormistamiseks. Vastasel ei juhul ei ole võistlusel osalemine tagatud.

Comments are closed.