Olulised muudatused harrastusspordis 2018. a

Vastavalt juhatuse otsusega 18.01.2018 viidi 2018. a sisse muudatus harrastussportlase määratluses ja kinnitatakse harrastusspordi meistrivõistluse raskusastmed ning harrastusspordi takistussõidu komitee.

Harrastussportlasteks loetakse nüüd ratsaspordis ratsanikke, kes ei ole takistussõidus, koolisõidus, kestvusratsutamises ning kolmevõistluses osalenud viimase  kolme aasta jooksul kõrgemal tasemel kui harrastussportlastele lubatud.

Seni harrastusspordi mänedžerina tegutsenud Tatjana Kiilo jätkab edaspidi ratsaliidus analüüside ja uuringute läbiviijana ning Ratsaneti arendajana. Võistlusalade harrastusspordi juhtimine jääb edaspidi võistlusalade mänedžeride hallata. Kestvusratsutamises nõustab harrastusspordi alastes küsimustes ratsaliitu komitee, takistussõidus vastloodud harrastusspordi komitee. Juhatus kinnitas takistussõidu harrastusspordi komitee liikmeteks Marika Einsteini, Kadri Vollmeri, Mailis Timmi, Urve Aaviku ja Priit Perna.

Meistrivõistluste raskusastmetes tehti muudatus sisemeistrivõistluste takistussõidu artiklis ja koolisõidus SMV ja MV skeemides. Kvalifikatsiooni norm takistussõidus oli juba eelnevalt juhatuse otsusega muudetud.

Tutvud vastavate dokumentiga siin http://www.ratsaliit.ee/alad/hs/hs-maaratlus/  ja siin http://www.ratsaliit.ee/alad/hs/hs-mv-raskus/ või allpool.

 

Harrastussportlase määratlus 2018

Harrastussportlasteks loetakse ratsaspordis ratsanikke, kes

 • on vanusega alates 22 (sünniaasta järgi)
 • kuuluvad ERL-i liikmesklubisse
 • omavad harrastussportlase litsentsi (https://ratsanet.ee/)
 • ei ole takistussõidus, koolisõidus, kestvusratsutamises ning kolmevõistluses osalenud viimase kolme aasta jooksul kõrgemal tasemel kui harrastussportlastele lubatud

Harrastussportlaste põhivõistlustasemed:

 • Koolisõidus A ja L skeemid
 • Takistussõidus kuni 110 cm
 • Kolmevõistluses kõik klassid kuni CNC 90
 • Kestvusratsutamises kuni 79 km
 • Rakendispordis kõik tasemed ilma piiranguteta

Lisaks põhivõistlustasemetele võivad harrastussportlased kooli-, takistussõidus ning kolmevõistluses võistelda ka järgmistel tasemetel:

 • Koolisõidus ST, ABC ja M skeemid
 • Takistussõidus 115 ja 120 cm
 • Kolmevõistluses CNC 100
 • Kahevõistluses ei tohi koolisõidu skeem olla raskem kui M ja takistuste kõrgus ületada 120 cm.

Neil tasemetel saavutatud tulemusi ei arvestata ERL-i harrastusspordi edetabelites.

Kui võistlustel ei ole eraldi arvestust harrastussportlastele, võivad nad osaleda antud määratluses mainitud tasemetel avatud klassides.

Harrastusklassides osalevatele harrastussportlastele ja hobustele kehtivad kõik ERL-i kinnitatud võistlemise tingimused ning dokumendid.

 

Harrastusspordi tiitlivõistluste raskusastmed 2018

Sisemeistrivõistlused talvel

 • Takistussõit 105 cm, Art. 276.2, võitjate vooruga
 • Koolisõit A/LK klass (A2/LK1)

Kompleksarvestused – osavõistlustel saadud protsendid teisendatakse punktideks 1:1 ning liidetakse, võitjaks on suurima punktisumma saanud võistleja. Võrdse punktisumma korral annab paremuse kõrgem tagajärg teisel osavõistlusel.

Harrastajate meistrivõistlused suvel

 • Takistussõit mõlemad osavõistlused 105 cm, Art. 238.2.1

Kompleksarvestuses liidetakse osavõistlustel saadud karistuspunktid ning võitjaks on väikseima karistuspunktide summa saanud võistleja. Võrdse tulemuse korral annab paremuse kõrgem tagajärg teisel osavõistlusel.

 • Koolisõit LK klass (LK1/LK4)

Kompleksarvestused – osavõistlustel saadud protsendid teisendatakse punktideks 1:1 ning liidetakse, võitjaks on suurima punktisumma saanud võistleja. Võrdse punktisumma korral annab paremuse kõrgem tagajärg teisel osavõistlusel.

 • Kolmevõistlus Kerge 80
 • Kestvusratsutamine 50-60 km / 2 osa

Comments are closed.