Ootame võistluste korraldajaid teabepäevale!

Eesti Ratsaspordi Liit korraldab veebruarikuu esimesel päeval Säreveres võistluste korraldajatele teabepäeva eesmärgiga ühtlustada rahvuslike võistluste korralduslikku taset ning tuletada hooaja alguses meelde erinevate alade võistlustele esitatavad nõuded.

„Kuigi 1. veebruariks on 2020.a. esimesed võistlused juba peetud, võime julgelt öelda, et hooaeg on alles ees ning käes on paras aeg käia korraldajatega üheskoos läbi erinevate ratsaspordialade võistlustingimused, proovida ühiselt leida lahendusi üldistele korralduses esinevatele probleemidele ning kõike seda eesmärgiga ühtlustada meie rahvuslike võistluste taset,“ leiab teabepäeva moderaator Hillar Talts.

Teabepäeval käiakse üksi-pulgi läbi kõik võistluse korraldamisega seonduv, alates idee tekkimisest kuni sündmusjärgse meediakajastuseni. Olulisel kohal on nii FEI, ERL kui riiklikud ja omavalitsuslikud regulatsioonid. Hillar Taltsi assisteerivad rohkete kogemustega Siim Kroon ja Merike Udrik-Õispuu.

Teabepäev toimub Kesk-Eestis asuvas ja ratsaspordiga seotud Säreveres, et kõikide regioonide korraldajatel oleks võrdne saabumisdistants.

Info ja registreerimine: http://www.ratsaliit.ee/koolitus/rahvuslike-ratsaspordivoistluste-korraldamistingimuste-teabepaev/

Comments are closed.