Palju õnne, Ave Talts!

Täna tähistab oma 50. juubelit Eesti Ratsaspordi Liidu andmebaaside haldur ja võistluste sekretär Ave Talts.

Ave on tõenäoliselt ratsaliidu täpseima silma ja perfektsionistlikuima mõttelaadiga töötaja. Seda, et majandust õppinud Ave on üks kibe exceli-proff, teavad ilmselt paljud, aga tagasihoidliku inimesena ei ole ta arvatavasti eriti sagedasti rääkinud oma hobuste juurde sattumise lugu. Nimelt Ave hakkas ratsutama juba viiendas klassis. Tõsiselt tegeles Ave takistussõiduga kuni keskkooli lõpuni välja. Uue aastatuhande alguses soetati pere peale hobune Ekspress, kes tõi Avele harrastajate klassides arvukalt võite. Nende viimane ühine võistlus leidis aset Saku Suurhallis.

„Ave kihutas oma Ekspressiga mööda võistlusi, samal ajal oli ta juba sel ajal üks pädevamaid sekretäre Eestis. Mäletan hästi, kuidas ma ta Saksa Urmase juures tallivahel kinni püüdsin ja ära rääkisin – noh, et liidus oleks väga abi vaja,“ meenutab Siim Nõmmoja. Ave esimeseks ülesandeks saigi edetabelite pidamine, millele lisandus juhendite, tulemuste ja peakohtuniku raportite kontrollimine, kvalifikatsioonide jälgimine, litsentside haldamine ja muud igapäevased pisiasjad.

Tänaseks on Ave vastutusalas lisaks ka kogu ERLi statistika, üleüldine kalenderplaani haldus, määrustike ja ametnike atesteerimise kehtivuse jälgimine, ratsaliidu IT arengukava loomine ning Ratsaneti testimine ja arendamine. Ja muide, just Ratsaneti loomise ja arendamise juures on Ave olnud üks võtmeisikuid.

Aitäh Sulle senise suure panuse eest, Ave!

Ave Tallinn International Horse Showl

Ave Tallinn International Horse Showl. Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Comments are closed.