Ratsaliit valmistab ette takistussõidus klasside süsteemi muutmist alates 2017. aastast

IMG_5344-1-999

Foto: Merike Udrik-Õispuu

Eesti Ratsaspordi Liit avalikustas täna takistussõidu klasside süsteemi muutmise kaasamisajakava. ERL-i eesmärgiks on, et kõik  asjaosalised saaksid võimaluse muutmisettepaneku sõnastamisel kaasa rääkida.

Klasside süsteemi muutmise vajadus tuleneb soovist pakkuda nii algajatele kui ka edasijõudnutele harrastajatele suuremat motivatsiooni ja parimaid võimalusi ratsaspordis osalemiseks. Hetkel kehtiv süsteem, kus sportlased vanuses 22+ jagunevad harrastussportlasteks ja seeniorsportlasteks ning selle alusel on moodustatud nii edetabelid kui ka toimuvad meistrivõistlused, on liiga kitsas ja ei pruugi vastata võistlejate vajadustele ning võimalustele. „Harrastajate seltskond on kirju – vaja on uut moodi klasside süsteemi, et võistlustel osalus ja parimate tunnustamine toimuks õiglase konkurentsi tingimustel. Eelmistel aastatel toimunud arutelud näitasid, et teema on paljudele südamelähedane ning huvid ja seisukohad on väga erinevad,“ sõnas antud teema eest vastutav ERL-i harrastusspordi mänedžer Tatjana Kiilo. Selleks, et luua kõikidele huvipooltele võrdseid võimalusi otsustusprotsessis kaasa rääkimiseks otsustas ERL töötada välja kaasamisajakava (vt allpool).

Takistussõidu klasside süsteemi muutmise kaasamisajakava-999

Kaasamisajakava annab ülevaate regulatsioonide väljatöötamisprotsessist. Ajakavas on kolm tähtsamat verstaposti: 1)  harrastusspordi uuring ja selle tulemuste avalikustamine märtsis;  2) ERL-i poolse muutmisettepaneku avalikustamine maikuus ja seejärel võimalus kõikidel kirjalikult ettepanekut kommenteerida (nn avalik konsultatsioon); ning  3)  suur arutelupäev augusti lõpus EMV ajal. Protsessis on tähtis roll nii klubidel kui ka harrastusspordi aktiivil. Teemat käsitletakse veebruaris ja märtsis Tartus ja Tallinnas toimuvatel klubide infopäevadel. Harrastusspordi juhtrühmaga konsulteeritakse veelkord põhjalikult septembris enne lõpliku ettepaneku esitamist juhatusele.

Uute regulatsioonide vastuvõtmine on plaanis septembris ja regulatsioonid hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2017.

Comments are closed.