Sportlaste eritingimustel sisseastumine Tartu Ülikooli

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel.

Konkursil võivad osaleda Eesti ja välisriikide tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.

Sportlase eritingimustel vastuvõtmiseks tuleb täita avaldusvorm, mille leiab kirjalisast. Kirjale on lisatud ka Sportlaste eritingimustel vastuvõtmise konkursi tingimused ja kord. Infot leiab ka TÜ ASK kodulehelt https://sport.ut.ee/sportlase-eritingimustel-tartu-ulikooli-vastuvott/

Täidetud avaldusi saab esitada perioodil 1.-31. mai 2019 digitaalselt allkirjastatult aadressile sport@ut.ee või postiga aadressile Ujula 4, Tartu, 51008.

Otsused sisseastumise kohta tehakse 14. juunil 2019.

Lisa 1. Avaldus sportlastele eritingimusel kandideerimiseks

Sportlaste eritingimustel vastuv6tmise konkursi tingimused ja kord

Comments are closed.