“Start To Talk” juhib tähelepanu laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele spordis

Ligikaudu üks laps viiest on Euroopas mingit tüüpi seksuaalse väärkohtlemise ohver. Kuni 85% lastele on väärkohtlejaks tuttav isik. Spordis on omad riskitegurid, mistõttu laste heaolu tagamine vajab eraldi tähelepanu: esineb palju füüsilisi kontakte ning ebavõrdseid võimusuhteid, soovitakse vältida skandaale (juhtumitest pigem vaikitakse), tekivad võimalikud ohuolukorrad (riietus- ja dužiruumid, laagrid, ühised koosviibimised). Umbes 1/3 väärkoheldud lastest ei räägi sellest kunagi mitte kellelegi.

Euroopa Nõukogu algatas üleskutse “Start To Talk” (eesti keeles “Hakka rääkima!”) peale kahe eduka Pro Safe Sport projekti läbi viimist aastatel 2014 ja 2017. Üleskutse  eesmärgiks on juhtida laiema avalikkuse ja spordiliikumise tähelepanu laste ja noorte seksuaalsele väärkohtlemisele spordis ning selle ennetamisele ja peatamisele. Eesti liitus üleskutsega just enne tänast lastekaitsepäeva ja “Start To Talk” ametlik veebileht on kättesaadav ka eestikeelsena.

“Start To Talk” põhimõtteks on teadvustamine, et täiskasvanud peavad murdma vaikuse ja laste õiguste eest seisma, lapsi kaitsma. Vägivaldse käitumise eest ei suuda lapsed end ise kaitsta ja seda erinevatel põhjustel, lisaks ei tunne lapsed väärkohtlemist tihti ära, kuna seda võib esineda mitmes erinevas vormis. Häbi- ja süütunne, enesekindluse puudumine ja oskamatus olukorraga toime tulla on mõned tegurid, mis muudavad  juhtunust teada andmise lapse poolt vaadatuna tihtipeale võimatuks.

„Iga inimene, aga eriti laps, peaks spordist saama positiivse mälestuse ja kogemuse. Kahjuks ei ole laste väärkohtlemisest puutumata ka sport. Sellega võitlemiseks on Eesti Olümpiakomitee loonud Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse (EADSE), kes kogenud koostööpartnerite Sotsiaalkindlustusameti ja Justiitsministeeriumiga tagavad kõigile noortele turvalise ja toetava keskkonna, kus sporti harrastada. Tahan kiita Eesti spordiorganisatsioone, kes ei eita probleemi ja on teema tõsiselt käsile võtnud! Teil lasubki vastutus spordi maine kaitsmisel. Juurigem koos see probleem Eesti ühiskonnast ja spordist lõpuni välja,“ ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

“Start To Talk” kutsub valitsusasutusi, spordiorganisatsioone (klubid, alaliidud, koolid), spordijuhte, spordiföderatsioone, samuti sportlasi ja treenereid ning teisi spordiga seotud täiskasvanud isikuid võtma kasutusele erinevaid täiendavaid meetmeid, tagamaks laste ja noorte turvalisust spordis. Põhisõnumiks on ennetada ja rääkida nii ahistamisest kui seksuaalsest väärkohtlemisest ning julgustada kõiki täiskasvanuid sellest koheselt teada andma. Juba 42 riiki on väljendanud oma poolehoidu ja võtnud nõuks igakülgselt kampaania läbi viimist toetada.

„Viimasel paaril aastal on spordivaldkond näidanud üles selget soovi laste väärkohtlemise ennetamises kaasa rääkida. Värske Justiitsministeeriumi tellitud uuring näitas, et 16-26-aastastest noortest 45% on kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Need lapsed peavad olema ka sporti harrastavate noorte seas või on nad kahetsusväärselt seetõttu spordist kõrvale jäänud. Olles  „Start to Talk“ kaudu teadlikumad väärkohtlemise olemusest, on meil palju võimalusi sporti harrastavate laste ja noorte seas väärkohtlemist märgata ja ennetada,” kommenteeris Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste.

Sport tõstab enesehinnangut, annab kuuluvustunde ja aitab leida õiged väärtushinnangud elus.

Jätame lastele spordirõõmu, aitame neil omandada tervisliku eluviisi ning liikumisharjumused.

Sport võib kujuneda lapsi kaitsvaks keskkonnaks, anna Sinagi oma panus! Ükskõik kas oled avaliku sektori esindaja, lapsevanem, sporditöötaja, klubikaaslane, õpetaja… Sinu sõna loeb!

Kui märkad, julge rääkida!

Vaata videot:

https://vimeo.com/312484347

Lisainfo:

https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk

https://www.coe.int/et/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport

https://www.facebook.com/councilofeurope/

https://antidoping.ee/

 

Comments are closed.