Taasatesteerimine ja kutseeksam 2015

2015.aastal toimub treenerite taasatesteerimine 12.mail. Taasatesteerimisele saavad avaldusi esitada kõik treenerid, kellel aegub treenerikutse atesteering 2015.aastal (EKR-3,4,5)
Dokumentide esitamise tähtaeg on 27.aprill e-mailile Therje@ratsaliit.ee
Atesteeringu kehitivust saate kontrollida oma Tunnistusel või Treenerite registrist. Taasatesteerimisele on vajalik esitada lisaks nõutud dokumentidele esse. Sellel aastal on esse teema:´´Minu õpilased ja sport viimasel neljal aastal. Eesmärgid ja tulevikuplaanid” Dokumentide loetelu ja tingimused leiad lehelt Treenerikutse taasatotlemine .
NB!Taasatesteerimisel ei saa sooritada treenerite kutseeksamit treenerikutse saamiseks!

Treenerite kutseeksam 2015

Kutseeksam toimub sügisel, peale Horse Showd.
Kutseeksamil saab sooritada treenerikutse eksamit ja kutsetaset tõsta.
Taasatesteerimisel, mis toimub 12.mail 2015, ei saa sooritada kutseeksamit!
Taasatesteerimisele pääsevad ainult need, kelle treenerikutse kehtivus lõppeb 2015.aastal.
Kutseeksami toimumise info ilmub suve lõpul.

Comments are closed.