Tähelepanu sportlased, kes plaanivad Leedus võistelda

Leedus, Darguziais toimuva võistluse korraldaja on andnud teada, et nende võistlusel osalevad hobused peavad kõik omama kehtivat veterinaarsertifikaati. Ilma selle dokumendita võistlema ei pääse!

Omanik võib ilma veoloata oma hobust vedada juhul, kui igal auto peal oleval hobusel on eraldi sertifikaat.

Comments are closed.