UUENDATUD: Eesti Ratsaspordi Liidu ajutine juhend rahvuslike ratsaspordivõistluste korraldamiseks

EESTI RATSASPORDI LIIDU AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE
KORRALDAMISEKS COVID-19 PERIOODIL ALATES 24.11.2020

Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.

 1. Siseruumides on võistluspaika lubatud koos korraldajate (sh turvateenuse pakkujad), osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kuni 250 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv ületada 50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus.
 2. Vabas õhus on võistluspaika lubatud koos korraldajate, osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kokku kuni 500 inimest ning tagatud peab olema inimeste hajutatus.
 3. Sise- ja välitingimustes ei arvestata külastajate või osalejate arvu hulka sportlasi ja korraldajaid, kui on tagatud, et sportlased ja korraldajad ei puutu külastajatega vahetult kokku, v.a lühikontaktid nagu pileti kontrollimine, riiete hoiule võtmine jmt. Sportlased ei puutu külastajatega kokku seetõttu, et nad sisenevad toimumiskohtadesse külastajatest eraldi, kasutades teisi sissepääse, saabudes külastajatest erinevatel aegadel, ning statsionaarsete istekohtadega saalides on tagatud piisav vahemaa publiku ja sportlaste ning korraldajate vahel.Statsionaarsete istekohtadena käsitatakse püsivalt ruumis ettenähtud istekohti, mis on nummerdatud või muul viisil märgistatud ja alaliselt publikule või osalejatele kasutamiseks määratud.
 1. Võistlusterritooriumil siseruumides on maski kandmine kõigile kohustuslik, v.a alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt hobuse seljas viibivad ratsanikud). Kui võistlus toimub õues, siis on maskide kandmine tungivalt soovituslik.
 2. Pealtvaatajate lubamine ei ole soovitav.
 3. Siseruumides toimuvatel võistlustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
 4. Korraldaja peab võistlusjuhendis määrama:
 • kas pealtvaatajad on lubatud või ei
 • kui palju osalejaid võistluspaika lubatakse
 • kuidas osalejate arvu vajadusel piiratakse
 • kas maske saab kohapeal (nt korraldaja jagab, on võimalik osta) või peab ise kaasa võtma
 1. Korraldaja vastutab, et võistluse ametnikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud) on vajadusel varustatud isikukaitsevahenditega (maskid, kindad).
 2. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
 3. Võistluse korraldaja peab tagama, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.
  Korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.
 4. Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
 5. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil viibijatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juures peavad olema kätepesu piltjuhised.
 6. Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.
 7. Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega – saabuksid võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuksid koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.
 8. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe programmi.
 9. Stardimaksud ja auhinnarahad on soovituslik tasuda ülekandega.
 10. Auhinnatseremooniad ei ole soovitavad, kuid nende toimumisel vältida kätlemist, kallistamist jne.
 11. Võistluse korraldaja peab lisaks lähtuma ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mis on leitav https://www.kul.ee/.
 12. Korraldaja peab ratsaliidule esitatud juhendisse lisama lühikirjelduse nõuete täitmise kohta. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused.

Võistluse korraldaja võib oma võistlusel seada rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Juhend kehtib uute korraldusteni.

Comments are closed.