Uuendatud koolisõidumäärustik 2017

Foto: Kylli Tedre / www.kyllitedre.com

ERL lehelt leiate tänasest uuendatud koolisõidumäärustiku, mis kehtib 2017 hooajal. Siinkohal lühikokkuvõte olulisematest muudatustest:

1.  Art. 22.11.5 Laste klassi vanuse ülempiir on nüüdsest 14 aastat.

2.  Art. 24.2 Kõikides koolisõiduklassides, k.a. R raskem, on lubatud kasutada lühikest ratsakuube.

3.   Art. 25.9 Igal aastal lisandub FEI poolt lubatud varustuse nimekirja uued lubatud valjaste, suuliste jne. tüübid. FEI poolt koolisõiduvõistlusteks lubatud varustus on lubatud ka ERL koolisõidumäärustikus. Täpse lisatud varustuse nimekirja leiate FEI kodulehelt: http://inside.fei.org/fei/disc/dressage/useful-docs, peatükist “Technical Information”.

4.   Vead võistlussooritusel:

Art. 39.1               Eksimine sõidurajal või eksimine sooritusel R kergemal ja R raskemal tasemel toovad tehnilistes skeemides kaasa järgmised karistuspunktid, mis võetakse maha võistleja poolt kogutud punktisummast iga kohtuniku hinnetelehelt:
Esimene viga              -2% (protsentipunkti) saavutatud tulemusest
Teine viga                   Võistluselt kõrvaldamine

Art. 39.2               Rahvuslikes ST, ABC, A, L ja M skeemides ning FEI Laste, Poniratsanike, Juunioride ja Noorhobuste klassides on karistused järgmised:
Esimene viga              -0,5% (protsendipunkti) saavutatud tulemusest
Teine viga                      -1% (protsendipunkt) saavutatud tulemusest
Kolmas viga                Võistluselt kõrvaldamine

5.   Art. 39.3.6 Kui ratsanik ei võta ratsmeid tervitusel ühte kätte, arvestatakse see mittekumulatiivse veana ning selle eest järgneb karistusena -2 punkti.

Muudatusi on teisigi, kogu määrustikuga saate tutvuda http://www.ratsaliit.ee/alad/ks/ks-maarustik/

Samuti tuletame meelde, et uuenenud on kõik ERL koolisõiduskeemid ning muutunud on kogu numeratsioon.

Uued skeemid leiate http://www.ratsaliit.ee/alad/ks/ks-skeemid_2017/

Küsimused: dressage@ratsaliit.ee

 

Comments are closed.