Uus ponide mõõtmiskord – kõik, mida pead sellest teadma

Alates 01.01.2023 hakkas Eestis kehtima uus ponide mõõtmiskord, mis tähendab, et kõik ponid, kellega soovitakse alates 01.04.2023 poniklassides osaleda, peavad kehtiva mõõtmistunnistuse saamiseks läbima ERL-i mõõtmissessiooni. See artikkel selgitab uue mõõtmiskorra tagamaid ja avab natukene üleüldiseid suundi, mida Rahvusvaheline Ratsaspordi Föderatsioon ehk FEI on ponide mõõtmisesse viimaste aastatega toonud.

FEI muudatused rahvusvahelistel võistlustel võistlevatele ponidele

Ausa ja hobusest hoolivast spordist lähtudes hakkasid ponide mõõtmisesse esimesed muudatused tekkima 2019. aastal, kui FEI tegi muudatusettepanekud rahvusvahelistel FEI võistlustel võistlevate ponide mõõtmisesse. Varasemalt mõõdeti rahvusvahelistel võistlustel osalevad ponid FEI veterinaaride poolt ainult võistluspaigas, millega võis kaasneda täiendav stress nii ponidele kui võistlejatele. Kui tavatingimustes loetakse poniks kuni 148 cm (149 cm raudadega) turjakõrgusega hobuseid, siis arvestades võistluspingest tingitud asjaolusid, oli võistlustel lubatud ülempiiriks 150 cm (151 cm raudadega), mis paratamatult tõi kaasa olukorra, kus tegelikult ponimõõdust väljas olevad hobused võistlesid poniklassis, sest mahtusid võistlustel lubatud mõõtude piiridesse.

Et tagada võrdsed ja õiglased võistlemisvõimalused ponidele, viis FEI sisse uue ponide mõõtmiskorra. Uue süsteemi kohaselt, mis jõustus 1. jaanuaril 2020 ja mille üleminekuperiood kestis kuni 31. detsembrini 2022, toimuvad ponide mõõtmised nüüdsest organiseeritud sessioonidena. Uue mõõtmiskorra kohaselt on ponide maksimaalne turjakõrgus endiselt kuni 148 cm (149 cm raudadega), kuid uuendusena lisandus mõõtmistulemuste  ümardamine – kõik millimeetri täpsusega mõõdud ümardatakse alla täissentimeetriteks (näiteks mõõtmistulemus vahemikus 149,1 kuni 149,9 cm on ümardatult 149,0 cm).

Täpsemalt saad FEI muudatustest ponide mõõtmisel lugeda SIIT.

Eesti Ratsaspordi Liidu otsus teha Eesti ponide mõõtmises restart

Eesmärk muuta ponide mõõtmist läbipaistvamaks ja süsteemi üheseltmõistetavamaks ajendas Eesti Ratsaspordi Liitu tegema ponide mõõtmises restardi.

Sarnaselt FEI-le toimib uus mõõtmiskord sessioonidena kontrollitumas keskkonnas ning seoses eelpool nimetatud ümardamise kasutusele võtmisega, otsustati üle mõõta kõik ponid, sealhulgas ka need, kes on vanemad kui 8 aastat.

Mida peab poniomanik uuest mõõtmisest teadma?

Uue korra kohaselt peavad kõik ponid, kellega soovitakse alates 01.04.2023 poniklassides osaleda, läbima uue, kehtiva mõõtmistunnistuse saamiseks ERL-i mõõtmissessiooni. Mõõtmine toimub tallides üle Eesti ning mõõtmist teostatakse taadeldud mõõdupuuga kahe ERL-i poolt heaks kiidetud veterinaari poolt. Samuti on mõõtmisel kohal korrapidaja, kes aitab tagada üldist korda mõõtmispaigas, korraldada ponide liikumist mõõtmisalale ja tagasi ning on abiks ponide identifitseerimisel.

  • Kui mõõdetud poni on 4- kuni 7-aastane, siis tema mõõtmistunnistus kehtib mõõtmisest 15 kuud. Uue mõõtmistunnistuse saamiseks tuleb poni uuesti mõõta igal aastal kuni 8-aastaseks saamiseni.
  • Kui mõõdetud poni on 8-aastane või vanem, siis tema uus mõõtmistunnistus on eluaegne.

Täpsemate reeglite ja tingimustega saab tutvuda SIIT (ERL ÜM lisa 11 – Ponid ERL rahvuslikel võistlustel 2023).

Kui tallidel, kus on vähemalt 8 poni, on soov ponidega võistelda ning korraldada mõõtmissessioon, tuleks sellest soovist teada anda meili teel info@ratsaliit.ee. Nende ponide omanikel, kes soovivad mõõtmist, kuid tallis pole piisavalt mõõtmist vajavaid ponisid, tuleks kontakteeruda ja koostööd teha lähedal asuvate tallidega.

Kuidas esitleda poni mõõtmissessioonil?

Veterinaar Tiina Lepla, kes on ka üks ERL-i poolt tunnustatud mõõtjaid, jagab nõuandeid, mida peaks ponide omanikud ja esitlejad teadma enne mõõtmisele tulekut.

  • Tule mõõtmisele poniga, kelle kabjad on värgitud ja puhastatud.
  • Kui ponil on rauad ja sealhulgas ka talvekrihvid, siis eemalda talvekrihvid enne mõõtmist.
  • Harjuta poni enne mõõtmist mõõdupuuga või mõõdupuu laadse esemega mõlemalt poolt. Soovitatav on sellega alustada vähemalt nädal aega enne mõõtmist.
  • Selleks, et hobune oleks rahulikum ja lõdvestunum oleks hea poni enne ära ratsutada.
  • Poni esitletakse tema eest vastutava isiku poolt, kellega võib kaasas olla veel maksimaalselt üks isik.
  • Poni tuleb mõõtmiseks esitleda valjastega.

Comments are closed.