Rohelise Kaardi programm

ERL ROHELINE KAART (RK) – Rahvuslik ratsutamise algõpet toetav programm

Ratsutamine pole mitte ainult sport – sellest kujuneb tihti elustiil. Hobustega tegelemine nõuab pühendumist ja kogemust, sellega kaasneb vastutus nii iseenda, oma hobuse kui kõikide kaasratsanike vastu. ERL-i kui katusorganisatsiooni kohuseks on muuta meie ratsutamiskeskkond turvalisemaks nii treeningutel, võistlustel kui niisama hobustega tegelemisel. Sellel otstarbel saigi loodud ERL Rohelise Kaardi (RK) süsteem, mille eesmärgiks on tagada kõigile ratsutajatele standardiseeritud aluspõhi teadmiste ja oskuste näol ning juhtida erilist tähelepanu hobustega seotud ohutusnõuetele.

Rohelise Kaardiga tervitame uusi tulijaid meie ratsutajate ringi, kuid see kaart ühendab Eesti Ratsaspordi Liidu tegevusega kõiki hobuste ja ratsaspordiga tegelevaid inimesi ning annab ülevaate kõikide aktiivselt ratsutamisega tegelevate isikute arvu kohta Eestis.

Rohelise kaardi programmis osalevad peale ratsutajate ka treenerid, tallid ja klubid.

Rohelise kaardi programmi kohta loe lähemalt kõrvalolevast menüüst.

PS! Võistlema asumiseks piisab, kui Roheline Kaart on registreeritud ja kinnitatud ning selle number Ratsanetis leitav. Füüsilise raamatu olemasolu pole kohustuslik.