ERL liikmesklubidest

ERL-i liikmeskonda kuulub ca 40 mittetulundusühingut-klubi, ratsaspordikooli, seltsi, ühingut ja ühendust.
Liidu liikmeks astumiseks esitatakse kirjalik avaldus ERL-i juhatuse nimele, millel on kõik ühingu kontaktandmed, täpne nimi, lühend nimest ja koopia registrikaardist. Avaldus peab olema allkirjastatud klubi juhatuse liikme poolt.

ERL-i sisseastumismaksu ja aastamaksu suuruse liikmetele kinnitab ratsaliidu üldkogu.
Kõik liidu liikmetele (klubidele) kinnitatud maksud peavad olema tasutud enne iga-aastast korralist üldkogu. ERL-i sisseastumismaks on 385 eurot ja aastamaks 320 eurot.