Klubi ja RK programm

Pildil Nõo Ratsaklubi treener Kristina Arme ja noored, kellele anti välja esimesed ERL Rohelised Kaardid.

Klubid on meie ratsutamiskogukonna oluline osa.Kuna Rohelise Kaardi programmi peamine eesmärk on meie ratsutamiskeskkonna turvalisemaks muutmine, siis kutsume kõiki klubisid programmi toetama.

Mida saavad klubid teha RK programmile kaasa aitamiseks?

  • Jagada infot RK programmi kohta klubi liikmetele
  • Korraldada klubisiseseid RK koolitusi ja võistlusi, mille raames saab RK eksamit sooritada
  • Tunnustada Rohelise Märgi välja teeninud klubiliikmeid

Iga klubi võiks määrata RK kontaktisiku, kes oskaks liikmetele nõu anda RK programmi puudutavates küsimustes.

Suurepärast eeskuju pakub Tartumaal Ecu Tallides asuv Nõo Ratsaklubi, kelle liikmetele anti 2011. aasta 30. juunil välja esimesed 17 Rohelist Kaarti! Programmi juhtinud treener Kristina Arme sõnade kohaselt toimus kaks pikka (ca 3 tunnist) teoorialoengut, umbes 2 kuu pikkune praktiline koolitus ning omandatud teadmiste kontroll praktilise testraja läbimise kaudu.