Võistluste korraldamine

RATSASPORDIVÕISTLUSI võivad korraldada vaid ERL liikmesklubid.

Võistluste korraldamiseks tuleb klubil:

1. Panna võistlus ERL kalenderplaani (vt. Üldmäärustik Art. 13);

2. Koostada võistluse juhend ja saata see ERLi kinnitamiseks hiljemalt 5 nädalat enne võistluse kuupäeva.
Juhendis tuleb ära näidata:
a. Võisluse aeg ja koht;
b. Korraldaja klubi;
c. Ametnikud ERL nimekirjadest (peakohtunik, kohtunike kogu, rajameister, korrapidaja, sekretär jne.);
d. Võistlusklassid ja stardimaksud;
e. Võistlustele registreerimise tähtaeg;
f. Info hobuste majutuse jms. info.

3. Avaldada õigeaegselt võistluse stardijärjekorrad, tulemused jne.;

4. Viia võistlus läbi, järgides ERL üldmäärustikku, vastava võistlusala määrustikku ning FEI hobuste heaolu ja vet. nõudeid.

NB! Meditsiiniteenuse pakkujate nimekirja leiad siit: http://www.ratsaliit.ee/meditsiiniabi-voistlustel/

ERL Üldmäärustik ja kõikide alade määrustikud