Veelkord uuest gripi vastu vaktsineerimise korrast

img_1074_sm

Foto: Susanna Liis Ole

Vaatamata juba eelmise aasta sügisel vastu võetud ning 1. jaanuarist 2015 kehtivale uuele vaktsineerimise korrale, on endiselt hobuseomanikke ning sportlaseid, kes pole uute nõudmistega kursis. Siinkohal tahaksime veelkord juhtida tähelepanu uuele korrale ning välja tuua olulisemad punktid.

Miks peab vaktsineerima?

Vaktsineerimiste eesmärk on aktiviseerida hobuse immuunsüsteemi, et nakkuse saamisest hoolimata hobune ei haigestuks. Samas ei anna vaktsineerimine kunagi 100% garantiid, et hobune ei haigestuks. Levinumad haigused, mille vastu on hobuseid vaktsineeritakse, on hobuste gripp, marutaud, herpesviirus ja teetanus.

Hobuste gripp on viiruslik respiratoorne haigus, mis on väga nakkav, levides kiiresti otsese ja kaudse kontakti teel ja tekitades samuti bakteriaalse põletiku võimaluse. Seda viirushaigust peetakse majanduslikult kõige olulisemaks. Gripi tunnused on palavik, läbipaistev ninanõre, iseloomulik kuiv köha. Hobuste gripp võib kulgeda väga kergelt, kuid ka raskemini, surmaga lõpeb siiski haruharva. Antikehad tekitatakse organismi regulaarse vaktsineerimisega

Eelnevast tulenevalt peavad kõik hobused, kes osalevad võistlustel, olema vaktsineeritud!

Selleks, et vaktsineerimine annaks võimalikult hea tulemuse, tuleks täita allpool loetletud tingimused:
1) Hobune peab vaktsineerimise hetkel olema terve ja normaalses toitumuses;
2) Vaktsineerida tuleb korraga ainult ühe haiguse vastu v. a. tootja poolt spetsiaalselt valmistatud kompleksvaktsiinid (gripp + teetanus, gripp + herpesviirus jne);
3) Vaktsineerimise järel ei tohi hobust kohe rakendada raskele tööle, vaid hoida mõned päevad kergel tööl;
4) Erinevate haiguste vastu vaktsineerimiste vahe peaks olema 2 – 3 nädalat (va kompleksvaktsiinid);
5) Vaktsineerimised tuleb teostada vastavalt valmistaja juhendile;
6) Vaktsineerimise kohta annab soovitusi ja neid teostab veterinaar.

Eesti Ratsaspordi Liidu poolt kehtestatud uus gripi vastu vaktsineerimise kord kehtib alates 1. jaanuarist 2015

Ühtlustamaks hobuste gripi vaktsineerimise nõudeid naaberriikide ja FEI nõuetega otsustas ratsaliit 01.01.2015 üle minna hobuste vaktsineerimise nõudele vastavalt FEI veterinaaria regulatsioonile (FEI Veterinary Regulatsions 13th Edition 2013, effective 1 Januar 2014). See tähendab, et alates 01.jaanuarist 2015 vaktsineeritavad hobused peavad täielikult vastama uuele nõudele. FEI läks üle sellisele nõudele 01.01.2005.

Kohustuslik vaktsineerimise intervall on võistlevatel hobustel 6-kuuline, mittevõistlemise korral võib vaktsineerimise intervall olla kuni 365 päeva. Alates 01.01.2015 tuleks jälgida uut korda ja võistlemise korral vaktsineerida hobuseid 6-kuulise intervalliga (tingimusel, et vaktsineerimiste vahe ei ole ületanud 365 päeva). Kui vaktsineerimiste vahe on üle 365 päeva, siis tuleb teha uus baasvaktsineerimine. Hobust ei lubata võistlema, kui talle on tehtud ainult baasvaktsineerimise 1. osa. Samas tuleb jälgida, et selliste hobustega, kellel ei ole tehtud esmast kordusvaktsineerimist 7 kuu jooksul peale teist baasvaktsineerimist, ei saa osaleda FEI võistlustel.

Sanktsioonid

Et tagada hobuste heaolu ning uuest korrast kinni pidamine, viis ERL sisse ka sanktsioonid neile, kes vaktsineerimise korda ei täida.

 • Kui 6-kuulise intervalliga vaktsineerimise nõuet pole täidetud (6k + 21p+alla nelja nädala), järgneb hobuseomanikule rahaline karistus 65 EURi. Hobune lubatakse võistlema.
  Rahalise karistuse saab tasuda kohapeal kohe korraldaja kaudu ratsaliidule või kinnitab sportlane/hobuseomanik tasumise peale võistluse lõppu ülekandega.
 • Kui passis puuduvad märkmed vaktsineerimiste kohta või vahe rohkem kui 6k + 21p+üle nelja nädala, siis hobust ei tohi võistlema lubada ja ta tuleb saata võistluste toimumise paigast ära nii ruttu kui võimalik. Lisaks järgneb hobuseomanikule rahaline karistus 100 EURi.

Karistus fikseeritakse võistluse peakohtuniku poolt peakohtuniku raportis ja sellest teavitatakse ka võistlejat.
Rahalise karistuse eest saadab ERL teatise vastavalt olemasolevale kontaktile (kelleks on tavaliselt sportlane).

Kokkuvõtteks jäta meelde:

 • FEI nõue hobuste gripi vastu vaktsineerimiseks on kordusvaktsineerimine 6- kuuliste intervallidega alates 1. jaanuarist 2005.
 • ERL nõue hobuste gripi vastu vaktsineerimiseks on kordusvaktsineerimine 6- kuuliste intervallidega alates 1. jaanuarist 2015.
 • Esmane (baas) vaktsineerimine vastavalt FEI/ERL nõudele:
  baasvaktsineerimine tuleb alati teha vastavalt vaktsiini tootja instruktsioonidele. See nõuab 2 doosi vaktsiini, mis manustatakse vahedega min 21 päeva ja max 92 päeva (1 – 3 kuud). Eestis saadaolevate vaktsiinide EQUILIS PREQUENZA( TE )ja PROTEQFLU (TE) puhul on soovitav vaktsineerimiste vahe 1 kuu. Soovitav on esmase vaktsineerimise ajal vaktsiini mitte vahetada.
 • Esmane kordusvaktsineerimine vastavalt FEI/ERL nõudele:
  esimene revaktsineerimine tuleb teha mitte hiljem kui 7 kuud peale baasvaktsineerimise teist vaktsineerimist. Lühem vahe on lubatud. Eestis saadaolevate vaktsiinide EQUILIS PREQUENZA( TE) ja PROTEQFLU( TE) puhul on soovitav vaktsineerimise vahe 5 kuud. Soovitav on esmasel vaktsineeriminsel kasutada sama vaktsiini mis oli kasutusel baasvaktsineerimisel.
 • Hobust ei lubata võistlema, kui talle on tehtud ainult baasvaktsineerimise 1. osa.
 • Kui vaktsineerimiste vahe on üle 365 päeva, siis tuleb teha uus baasvaktsineerimine.
 • Enne võistlusele registreerimist:
  1) Vaata üle hobuse pass ning veendu, et viimane vaktsineerimine on nõuetekohaselt tehtud. Kohustuslik vaktsineerimise intervall on võistlevatel hobustel 6-kuuline, mittevõistlemise korral võib vaktsineerimise intervall olla kuni 365 päeva.
  2) Kui Sa pole kindel, kas Sinu hobune on nõuetekohaselt vaktsineeritud, konsulteeri kindlasti oma veterinaariga. Vajadusel pange koos paika uus vaktsineerimise kava.
  3) Jälgi, et võistlustel osalemiseks peab viimasest vaktsineerimisest olema möödunud vähemalt 7 päeva. Kui võistluspaigas hobuseid eelnevalt ka majutatakse, peab viimase vaktsineerimise ja võistluspaikka saabumise vahe olema vähemalt 7 päeva.

Soovitame läbi lugeda kõik vaktsineerimise uue korraga seotud dokumendid SIIN

Comments are closed.