WADA 2020. aasta keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri

WADA avaldas 2020. aasta keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirja

WADA Executive Committee kiitis heaks 2020. aasta aasta keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirja, mis on täies mahus loetav siit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_prohibited_list.pdf (ENG), muudatuste ja selgituste kohta võrreldes eelmise aasta nimekirjaga saab lugeda siit (ENG)  https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_summary_of_modifications_.pdf

SA Eesti Antidopingu kodulehel on täismahus üleval  ka eestikeelne WADA 2020. aasta keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri, millega saab tutvuda siin https://antidoping.ee/regulatsioonid/keelatud-ainete-nimekiri/

Uus nimekiri hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2020, mis annab nii sportlastele kui taustajõududele piisavalt aega sellega tutvumiseks. Maailma Antidopingu Agentuur rõhutab, et lõppude lõpuks vastutab sportlane, mis tema kehaga toimub ning milliseid meetodeid ja aineid ta kasutab või enda peal kasutada laseb – seega ei ole dopingu tarvitamisele ega teadmatuses olemisele mitte mingisugust õigustust. Igasuguse kahtluse korral tuleb sportlasel nõu küsimiseks pöörduda oma riigi antidopinguorganisatsiooni poole.

Palume sportlastel, spordiorganisatsioonidel, treeneritel ja taustajõududel kindlasti tutvuda ka käesoleva e-maili manuses oleva infoga.

Kokkuvõte WADA 2020. aasta keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirja muudatustest, võrreldes eelmise kehtiva nimekirjaga:

1.jaanuarist 2020 jõustub uus WADA keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri. Võrreldes seda hetkel kehtiva nimekirjaga, võib leida mõned erisused, millele tuleks tähelepanu pöörata.

Ära on kaotatud androgeense toimega anaboolsete steroidide senine alajaotus eksogeenseteks ja endogeenseteks.

Mitmetes rühmades on muudetud sõnastust täpsemaks. Geeni- ja rakudopingu (M3) teksti on ajakohastatud. Narkootilise toimega ainete (S7) kohta on lisandunud täpsustus, et keelatud on kõik optilised isomeerid. Kannabinoidide (S8) puhul ei ole muudatusi keelatud ainete hulgas, kuid lisatud on tingimusi nii looduslikku päritolu kui ka sünteetiliste kannabinoidide kohta.

Mõne keelatud aine kohta on lisandunud täpsustavat infot – näiteks imidasooli derivaatide kasutamine on lubatud järgmiste manustamisviiside puhul: dermatoloogiline, nasaalne ja oftalmoloogiline (stimuleeriva toimega ained, S6).

Nimekirja on lisatud uusi aineid: metüülklostebool ja 1-epiandrosteroon (anaboolse toimega ained, S1); basedoksifeen ja ospemifeen (hormoonid ja metaboolsed modulaatorid, S4); oktodriin (1,5-dimetüülheksüülamiin) – aine, mida on leitud toidulisandite koostises (stimuleeriva toimega ained, S6). Lisaks on LGD-4033 nüüd nimekirjast leitav ka oma sagedamini kasutatava nimega – ligandrool (anaboolse toimega ained, S1).

Nimekirjast on eemaldatud argoon.

Jälgimisprogrammi on lisandunud uus aine – ekdüsteroon.

WADA keelatud aineid saab nüüdsest kontrollida ravimiotsingu andmebaasist! 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse (SKTSA) koostöös loodud ravimiotsing võimaldab sportlastel ning nende tugipersonalil (WADA koodeksi järgi: juhendaja, treener, mänedžer, agent, võistkonna abiline, ametnik, meedik või parameedik, lapsevanem või muu isik) leida infot ravimite lubatavuse kohta spordis.

Ravimiotsing põhineb ühelt poolt Ravimiameti ravimiregistri andmetel ning teiselt poolt antud aastaks WADA poolt kehtestatud keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirjal. Andmeid uuendatakse automaatselt ning info viimase andmeuuenduse kohta on leitav veebilehe allosas. Erinevuste esinemise korral ravimiotsingu ning WADA keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirja vahel tuleb lugeda õigeks WADA keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirjas esitatud info.

Eesti Antidoping asutas toonaseid võimalusi kasutades samal eesmärgil ravimite andmebaasi juba aastal 2015. Nüüdne ravimiotsing on oluliselt professionaalsem ja põhjalikum, põhinedes Ravimiameti X-tee andmeedastusel ja proviisori tasemel kontrollitaval teabel. Uus ravimiotsing muudab sportlaste ja arstide elu kindlasti lihtsamaks ning aitab loodetavasti ennetada teadmatusest põhjustatud ebameeldivaid dopingujuhtumeid.

Ravimiotsing avaneb siit
https://antidoping.ee/ravimid/

Lisainfo:
SA Eesti Antidoping
info@antidoping.ee

+372 6 825 985

Comments are closed.