Mida RK õppematerjalid endast kujutavad?

RK õppematerjalid koosnevad kahest osast:
a. Teoreetiline osa: „Hobuse hooldamine, käsitlemine ja ohutusnõuded” (Horsemanship)
b. Praktiline osa: „Ratsutamise põhialused”
Materjalide kogumik jagab praktilist laadi teadmisi, mis on olulised igale ratsutajale ja hobuseomanikule ning hea abimaterjal ka edaspidiseks hobustega tegelemiseks.
Suurt rõhku on pandud turvalisusele.
Õppematerjalid on mõeldud eelkõige algajatele, kuid sealt võivad üht-teist kasulikku leida ka kogenumad ratsutajad.

* * *