Ajutine juhend rahvuslikke ratsavõistluste korraldamiseks 2020 sügisel

EESTI RATSASPORDI LIIDU AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE
KORRALDAMISEKS COVID-19 PERIOODIL ALATES 01.10.2020

Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.

 1. Siseruumides on võistluspaika lubatud koos korraldajate (sh turvateenuse pakkujad), osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kuni 750 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv ületada 50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus.
 2. Vabas õhus on võistluspaika lubatud koos korraldajate, osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kokku kuni 2000 inimest ning tagatud peab olema inimeste hajutatus.
 3. Pealtvaatajate lubamine ei ole soovituslik. Kui pealtvaatajad on lubatud, siis on kaitsemaski kandmine võistlusterritooriumil siseruumides kõigile kohustuslik, v.a alla 12-aastased lapsed ning hobuse seljas viibivad ratsanikud. Kui pealtvaatajad ei ole lubatud ja/või võistlus toimub õues, siis on maskide kandmine tungivalt soovituslik.
 4. Korraldaja peab võistlusjuhendis määrama, kas pealtvaatajad on lubatud või ei, kas maskide kandmine on vajalik ning kas maske saab kohapeal (nt korraldaja jagab, on võimalik osta) või peab ise kaasa võtma.
 5. Korraldaja vastutab, et võistluse ametnikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud) on vajadusel varustatud isikukaitsevahenditega (maskid, kindad).
 6. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
 7. Võistluse korraldaja peab tagama, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 8. Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
 9. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil viibijatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juures peavad olema kätepesu piltjuhised.
 10. Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.
 11. Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega – saabuksid võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuksid koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.
 12. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe’i.
 13. Stardimaksud ja auhinnarahad on soovituslik tasuda ülekandega.
 14. Auhinnatseremooniad ei ole soovituslikud, kuid nende toimumisel vältida kätlemist, kallistamist jne.
 15. Korraldaja peab ratsaliidule esitatud juhendisse lisama lühikirjelduse ratsaliidu nõuete täitmise kohta. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused.

Juhend kehtib uute korraldusteni.

VÕISTLUSEL OSALEJA MEELESPEA

 • Enne võistlust viin ennast kurssi kehtestatud reeglite ja tingimustega. Võistluse korraldajal on kohustus kõiki osalejaid sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada.
 • Saabun võistlusele tervena ning võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkun koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist. Väldin asjatut viibimist ja kogunemisi võistluspaigas.
 • Võistlusele saabudes pesen või desinfitseerin regulaarselt käsi. Vajadusel kannan kaitsemaski.
 • Kogu võistluse/ürituse vältel hoian teistega distantsi ning väldin kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.

 

Vaata ka: https://www.ratsaliit.ee/eok-viiruse-levikut-takistavad-pohimotted/

ja https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond.

Comments are closed.