Eesti Ratsaspordi Liidu üldkogu kinnitas uue juhatuse

Eesti Ratsaspordi Liidu üldkogu kinnitas teisipäeval 8. juunil pärast korralisi valimisi ühenduse uue juhatuse. Uus juhatus on 8-liikmeline ja sinna kuuluvad Marti Hääl, Monika Sehver, Siim Nõmmoja, Rein Pill, Annike Laving, Mark Eikner, Andres Tõnissoo ja Lembit Kalev.

Koos juhatuse vahetusega uuenes ka revisjonikomisjon, liikmeteks on nüüd Cloe Lusenberg ja Merike Varusk.

2020. aasta hooaja kokkuvõttes mainis ERLi peasekretär Riina Pill, et eelmise aasta kõik numbrid on tõusujoones. Sporti on juurde tulnud nii sportlasi kui ka uusi hobuseid, litsentside ja startide arv on jätkuvalt kasvutrendis. Numbrid näitavad, et üldpilt on päris hea ja selle eest suur tänu meie liikmesklubidele, kes nende tulemuste nimel ka igapäevaselt palju tööd teevad.

Koosolekul kinnitati ühehäälselt 2020. aasta tegevus- ja finantsaruanne ning revisjonikomisjoni aruanne.

Üldkogu raames andis juhatuse esimees Marti Hääl ülevaate juhatuse tegevustest ja arengukava täitmisest eelneval perioodil. Seejärel tutvustas juhatuse esimees järgneva perioodi arengukava ja tõi välja selle tähtsamad suunad.

Üldkogu koosolek kinnitas ühehäälselt Ratsaliidu arengukava aastateks 2021-2030.

Comments are closed.