EOK viiruse levikut takistavad põhimõtted

8. septembril peetud EOK täitevkomitee koosolekul võeti vastu viiruse levikut takistavad põhimõtted. Päev varem leppisid nende põhimõtete kasutamise kokku Eesti suuremate võistkonnaalade esindajad.

Need on karmimad kui praegu riigi poolt sätestatud kohustused, aga peaksime valdkonnana olema teenäitajad ning vastutustundlikud.

KOHUSTUSLIK ON TAGADA:
* Pealtvaatajate kuni 50-protsendiline täitumus ja hajutatus siseruumides. Seejuures peavad istekohad olema märgistatud;
* Pealtvaatajatel maski kandmine, korraldajal on selleks variandid:
* Võetakse ise kaasa
* Võimalik osta kohapeal
* Pileti hinna sees ning jagatakse kohapeal
* Hajutatud istumine, järgides 2+2 reeglit;
* Maski kandmine korraldajal (teenindaval personalil, lauakohtunikud jne);
* Sportlastele eraldi ruumid või sektor, et nad ei puutuks kokku pealtvaatajatega;
* Pealtvaatajad jm kõrvalised isikud ei pääseks areenile/lavale, seejuures ära jätta publikumängud

SOOVITUSLIK ON TAGADA:
*
Võistluste eelne elektrooniline piletimüük, vältimaks järjekordade tekkimist ja kontakte kohapeal;
* Võistluste eelne sportlaste kehatemperatuuri mõõtmine.

Õues toimuvatel võistlustel ei ole maski kandmine kohustuslik, ent on tungivalt soovituslik.
Rahvusvaheliste võistluste puhul kehtivad osalevate riikide valitsuste poolt kehtestatud nõuded.

Iga alaliit võib lisada täiendavalt konkreetsemaid nõudeid, mis tulenevad nende rahvusvahelise organisatsioonide nõudmistest või spordiala spetsiifikast.

Comments are closed.