Koolitus treeneritele ja kõigile huvilistele!

26. ja 27. aprillil korraldab Ratsaliit ratsaspordialase koolituse, mis on eriosakoolituseks ka treenerikutse taotlejatele ja kutsetaset tõsta soovijatele.
Koolitusel toimub ainult teoreetiline õpe erinevalt eelnevatest aastatest, kus oleme mahutanud ka praktilise osa kahe päeva sisse.

Treenerikutse taotlejad peavad eriosakoolituse läbima täies mahus ehk kahel päeval. Praktilise osa peavad läbima mentortreenerite käe all. Lisaks on neil võimalik osaleda erinevate ratsaspordialade treeningkogunemistel ja -koolitustel, mis on väga soovituslikud.

Treeneri kutsetaset tõsta soovijatel on eriosakoolitusel osalemine samuti kohustuslik, lisaks on eraldi korraldatud kolmevõistluse, takistussõidu ja koolisõidu koolitustel osalemine eriosakoolituse kohustuslikuks osaks. Sellekohane info ilmub Koolituskalendris.
Esimene praktiline koolitus toimub 8-10.aprillil Koorti Tallides kolmevõistluse treeningkoolitusel. Nimetatud kolmevõistluse koolitus on esimene osa kolmevõistluse koolituste sarjast ja eeldame, et kutsetaset tõsta soovijad osalevad vähemalt ühel neist.
Täpsustus kutsetaset tõsta soovijatele:eriosakoolitus 26-27.aprillil tuleb läbida täies mahus, vahele võib jätta ainult takistussõidu, koolisõidu ja kolmevõistluse loengud, kui nendel osaleti 2015.aasta eriosakoolitusel! Rohelise Kaardi koolitusel osalemine on soovituslik!

Kavas on kooli- ja takistussõidu treeningkoolitused treeneritele ja sportlastele, mille kohta ilmub info peatselt Koolituskalendrisse.

Jälgige meie kodulehte!

Uuendatud 4.04.2016

Comments are closed.