Maris Kartau

Maris Kartau –

EKR-4 ja FEI Level 2 taseme treener,

Tegevuspiirkond: Tartumaa,

Spetsialiseerumine treenerina: Takistussõit, Koolisõit, ratsutamise algõpetus,

ERL või FEI ametniku kvalifikatsioon: Takistussõidu kohtuniku kandidaat, rajameistri assistent, korrapidaja kvalifikatsioon,

Tall (tallid) või klubi kus treenerina tegutseb: Kilgi Tall ja Tooma Tall. Annab tunde oma tallis,Tuleb kutsumisel ka teistesse tallidesse,

Ratsutamistundide hinnatase: Kokkuleppel,

Keeled, milles annan tunde: Eesti, inglise, vene keel,

Erialane haridus ja töökogemus: Peamised treenerid on olnud Ülo Kepp, Ando Poljak, Zigmantas Šarka, Ivo Ots ja Annette Toft,

Sportlikud saavutused: 2002. aasta Juunioride Karikavõitja takistussõidus

Lühidalt endast ja treeningfilosoofiast:  Treeneritöös pean kõige aluseks ratsaniku hea tasakaalu ning iseseisva istaku arendamist, mis võimaldaks kasutada õigeid juhtimisvõtteid. Ainult toetumine alustõdedele võimaldab ratsanikel areneda edasi ning parandada oma sooritusi.

Omab RK eksami vastu võtmise õigust

Kontakttelefon: 51919592

E-posti aadress: maris@hobunet.ee