Treenerite roll ühiskonnas väärtuste ja oskuste õpetajana vajab senisest suuremat tuge ja tunnustust

Kultuuriministeeriumi pressiteade
15. juuli 2017

Tallinnas eile lõppenud kahepäevasel konverentsil „Treenerite roll ühiskonnas. Lisades väärtust inimeste ellu“  arutasid Euroopa Liidu poliitikakujundajad ja spordiorganisatsioonide esindajad treenerite tegevuse laiema mõju üle tänapäeva ühiskonnas. Arutati ka, mida saavad teha Euroopa Liidu liikmesriigid, et aidata treeneritel oma muutuvat rolli  ja ühiskonna ootusi neile paremini täita. Konverentsil astusid üles Roy Hodgson, Sergio Lara Bercial, Raul Rebane ja mitmed teised selle teema asjatundjad üle maailma.

Konverentsi avanud kultuuriminister Indrek Saar märkis, et treenerite  sotsiaalne mõju väärtuste ja eluks vajalike oskuste  edasiandjana on ühiskonnale ilmselt suuremgi kui  nende  spordispetsiifiline roll. „Kui meie püüdleme selle poole, et eurooplased oleksid füüsiliselt aktiivsemad, parema tervise juures, produktiivsemad, hindaksid mitmekesisust ja hoiaksid kõrgel ausa mängu põhimõtet, vastastikust lugupidamist ja meeskonnamängu olulisust – nii spordis kui ka ühiskonnaelus – siis peame me rohkem toetama ja panustama treeneritesse, kes etendavad võtmerolli selle sihi saavutamisel,“ rõhutas Saar.

UEFA tehniline juhendaja, tuntud inglise jalgpallimänedžer ja endine jalgpallur Roy Hodgson märkis oma ettekandes, et riigid peavad treenereid rohkem toetama ja tunnustama nende õpetajarollis. „See nii-öelda pall on valitsuste väravas, et tunnustada tähtsat rolli, mis on spordil laiemalt, ja panustama treeneritesse, pidades silmas nende ühiskonda harivat rolli paljude sotsiaalsete probleemidega võitlemisel ja ennetamisel. Loodetavasti aitas konverents selle teema lauale tuua ja diskussiooni laiemalt avada,“ ütles Hodgson.

Rääkides treenerite  tegevuse laiemast sotsiaalsest rollist, märkis kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane, et treeneritel on suur mõju kõikides ühiskonnaelu valdkondades. „Iga hea treener peab olema ka ühiskonnategelane – ei piisa vaid  sellest, et ollakse pädev sportlike oskuste õpetaja,“  rõhutas kettaheitja Gerd Kanteri endine meeskonnajuht Rebane.

“On väga oluline, et treenerite tegevust arutatakse eesistumise kontekstis sellisel kõrgel poliitikakujundamise  tasandil,” märkis International Council for Coaching Excellence (ICCE) esimees Sergio Lara-Bercial. „Viimaks on treenerite rolli tunnustatud suure mõjurina ühiskonnas, millel on potentsiaali muuta ühiskonda paremaks – teha elu paremaks kõigi jaoks,“ ütles Lara-Bercial.

Eesti on valinud teenerite rolli ühiskonnas oma eesistumise prioriteetseks teemaks spordis. Treenerite rolli tõstatamine väärtuste ja eluks vajalike oskuste õpetajana, elukvaliteeti tõstvate liikumisharjumuste kujundajana ning ühiskonna sidustajana on liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil laiemalt aktuaalne ja uudne.

Loe lisaks Eesti EL eesistumise prioriteetide kohta kultuuri-, audiovisuaal- ja spordivaldkonnas.

Konverentsi saab järelvaadata Eesti EL Nõukogu eesistumise kodulehel SIIT.

Comments are closed.