2019 uuendused koolisõidumäärustikus ja skeemides

Allpool leiate lühikokkuvõte 2019 hooajal jõustuvatest tähtsamatest uuendustest koolisõidumäärustikus, koolisõiduskeemides ja muudes ERL koolisõitu puudutavates dokumentides.

Koolisõidumäärustik 2019 + Lisa 4 VARUSTUS. 

Muudatused on määrustikku sisse viidud punasega. Siin on välja toodud neist tähtsamad:

    • Vastavalt FEI määrustikule on varustuse näidiste pildid viidud eraldi lisasse 4. Erineva varustuse kirjeldusi muudetud.
    • Valjastuse kasutamine eraldi punkti all rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel. Suurima muudatusena see, et M-RR klassides võib nüüdsest kasutada nii trensel kui kangvaljastust. Erandiks on seenioride tiitlivõistlused, kus kangvaljastus on kohustuslik. Selguse mõttes kajastuvad FEI muudatused valjastuses ka meie määrustikus.
    • Trenselsuuliste suu-osa minimaalne läbimõõt on hobustel 14mm ja ponidel 10mm.
    • Sarnase tulemuse korral 3 kohtunikuga klassides ei arvestata paremust mitte ratsaniku hinde, vaid mediaanhinde järgi. Kui hindavad 2 kohtunikku, kuulub paremus paarile, kelle madalam tulemus osutub paremaks.
    • Hääle korduvat kasutaminst loetakse mittekumulatiivseks veaks (-2p)
    • Täpsustused ja selgitused kumulatiivsete ja mittekumulatiivsete vigade arvestamisel
    • Erinevad väiksemad muudatused rahvuslikul pinnal, praktilistel kaalutlustel

   Määrustikuga saate täpsemalt tutvuda ERL kodulehel: http://www.ratsaliit.ee/alad/ks/ks-maarustik/

   • Muudatused koolisõiduskeemides

    Väikesed muudatused sammu osas on skeemides ST2, ABC2 ja NH4A.
    Muudetud ja lühendatud on skeemid A1, A3, A4 ja LK2.
    Muudatused on skeemide tabelis iga skeemi juures eraldi välja toodud.

     

    ERL KS Edetabel

    Pärast pikka arutelu edetabelipunktide kogumise kohta välismaal toimuvatelt rahvuslikelt võistlustelt, sai meile laekunud ettepanekute põhjal sisse viidud järgmine muudatus:

    Edetabelisse lähevad arvesse:

      • Eestis toimunud rahvuslike võistluste tulemused.
      • Eestis ja välismaal toimuvate rahvusvaheliste võistluste (CDI) tulemused.
      • Välismaal toimuvate rahvuslike võistlussarjade tulemused juhul kui ERL osaleb sarja korraldamises (näiteks Balti Koolisõiduliiga).

    Edetabelisse ei lähe arvesse välismaal toimuvate teiste riikide rahvuslike võistluste tulemused.

     

    Talendijaht 2019 sarja muudatused võrreldes 2018 hooajaga:

    Arvestused ja skeemid:
    * ABC     Lapsed kuni 14 a.                – ABC1
    * A         Lapsed kuni 14 a.                 – A2
    * LK        Poniratsutajad kuni 16 a.     – LK1

    Kokku 10 etappi, arvesse lähevad 4 paremat tulemust.

    Punkte koguvad:
    * A ja L klassis need, kes ei ole saavutanud 2019 hooajal SMV ja EMV arvestustes 60% või kõrgemat tulemust.
    * ABC arvestuses need, kellel pole Ratsanetis eelnevatel hooaegadel tulemust A või L tasemel.

     

Comments are closed.