Kaua kehtivad koolitustõendid?

Üldosakoolituste tõenditel pole kehtivuspiire.
Eriosa- ehk erialase tasemekoolituste tõendite kehtivus on 2 aastat
Näit: 2023.aastal kehtib 2021 kevadel läbitud eriosakoolitus.

Kõik täiendkoolitustõendid kehtivad 4 aastat arvestades eelneva kutse saamise kuupäevast.