Üldine küsimus – kuidas saada treenerikutse?

Seda küsimust esitatakse ennem, kui hakatakse lugema infot Ratsaliidu kodulehel olevast Treenerite rubriigist.
Lühidalt:

 1. Treenerikutse taotlejal peab olema eelnev võistlus- ja treeneritöökogemus.
 2. Peab olema Ratsanetis konto ja omama Rohelist kaarti.
 3. Kuna Eestis ei ole sellist kooli, kus õpetatakse ratsutamistreenereid, siis Ratsaliidule on antud õigus ja kohustus korralda tasemekoolitus ja treenerikutse eksam.
  Taseme- ehk erialakoolitusel käsitletakse teemasid, mida kutsetaotlejal on vaja teada eksamile tulles ja tasemekoolitus toimub üldjuhul kevadeti.
 4. Lisaks erialakoolitusele on vajalik läbida üldosakoolitus, mida korraldavad ülikoolid. Info leitav Sport.ee lehelt. Pole vahet, kumb koolitus ennem läbitakse, vaid tähtis on, et mõlemad koolitused oleksid eksamile registreerudes läbitud.
 5. Suveperioodil on vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures. Täpsemalt saab selle kohta lugeda kutsetaotlemise rubriigist või küsida koolitusjuhilt
 6. Ratsaliidu koolituskalendrisse lisatakse treenerite eksami kuupäev võimalikult varakult ja seal on leitav ka eksamile registreerimise tähtaeg ning vastav link.
 7. Kuna e-mailiga enam dokumente vastu ei võeta, siis peab oma dokumendid Spordiregistrisse ise laadima. Tähtis on see, et dokumendid Spordiregistrile ehk eksamile registreeritud on alles siis, kui vajutate nupukest Esita.
 8. Seejärel saate kutse eksamile tingimusel, kui kõik dokumendid on korras.
 9. Kui eksami kõik osad on sooritatud positiivsele tulemusele, siis lisatakse treenerikutse number Spordiregistrisse hiljemalt nädala jooksul peale vimast järeleksamit ehk max.4 nädala pärast ja treener võib juba ametlikult kasutada nimetust Abitreener (EKR-3 tase). Tunnistus paberkandjal väljastatakse sel juhul, kui kutsetaotleja eksamile registreerudes vastava märke teeb.