Mul pole piisavalt koolitustunde, kuid olen väga palju osalenud ja jälginud staažikate treenerite tunde. Kas ja kuidas neid tunde arvestada oleks võimalik?

Jah, loomulikult saab neid tunde arvestada. Selleks on treenerite dokumentide lehel vaatlusanalüüsi vorm ja stažeerimise tõend. Arvestada saab kuni 12 tundi iga nelja aasta kohta kumbagi dokumendi alusel ja treeneril, kelle tundi külastatakse, peab olema EKR-5 või kõrgem tase. Tähtis on, et dokument oleks allkirjastatud selle treeneri poolt, kelle treeninguid külastatakse.

Vaatlusanalüüsi või stažeerimist tegema minnes tuleb sellest eelnevalt teavitada koolitusjuhti e-mailil Therje@ratsaliit.ee 1 nädal ette.
Dokument laaditakse üles Spordiregistrisse koolituste lehele.