Kus saab läbida treenerikutse taotlejal õppepraktikat ja mitu tundi seda peab olema?

Õppepraktikat saab läbida mentortreenerite juures.
Rubriigist Praktika ja mentortreenerid peab valima sobiva mentortreeneri ja temaga kokku leppima kõik tingimused.
Praktikal viibimise tundide miinimumarv on 10 tundi, kuid sõltub siiski praktikandi valmisolekust praktilise eksami sooritamiseks, mille mentortreener oma aruandega kinnitab. Aega on selleks orienteeruvalt 5 kuud.

Õppepraktika aruanne koosneb neljast moodulist: algõpe, takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus. Praktika on läbitud, kui kõik moodulid on täidetud.
Praktika aruanded on internetis täidetavad nii praktikandile, kui ka mentortreenerile.