Kuidas näeb välja treenerikutse eksam?

Eksamit nimetame teiste sõnadega atesteerimiseks.
Eksamipäev algab kirjaliku eksamiosaga, mis sooritatakse internetis. Seega vajalik on isikliku arvuti olemasolu. Järgneb praktiline eksamiosa, kus tuleb sooritada tunniandmine (KS+TS) ja ratsutamisoskuse esitlemine (TS+KS). Ratsutamisoskuse esitamist on viimastel aastatel olnud võimalik esitada videona.
Eksamipäev võib lõppeda komisjoni vestlusega, kuid selle otsustav komisjon jooksvalt.
EKR-4 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga, mis sooritatakse sarnaselt EKR-3 tasemele internetis. Seejärel on praktiline eksamiosa, kus tuleb esitleda tunniandmist (TS+KS). Võib järgneda vestlus komisjoniga.
EKR-5 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga analoogselt 3. ja 4.tasemele, millele võib järgneda vestlus komisjoniga. Praktiline eksamiosa peab olema läbitud eksamile registreerimise ajaks, mille kohta saab täpsemalt infot koolitusjuhilt
Eksamile pääsevad need taotlejad, kes on õigeaegselt esitanud Spordiregistrile kõik dokumendid ning kes on saanud kutse eksamile.