KOHTUNIK 1

Õigused: Võib hinnata kuni L raskemat taset, k.a. tiitlivõistlused

Eeldused:

* Võistelnud ERL võistlustel vähemalt A tasemel

* Tegutsenud KK taseme kohtunikuna vähemalt 1 aasta

* Osalenud aktiivselt kirjutajana ERL võistlustel

Kategooria omandamiseks tuleb:

* Täita KK kategooria säilitamise üldised miinimumnõuded

* Edukalt läbida L-taseme proovihindamine

* Praktika (sit-in) koos 2. või 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, L või M skeemides

* Soovitused kolmelt erinevalt 2. või 3. taseme kohtunikult taseme tõstmiseks, vastavalt praktika (sit-in) tulemustele.

* Määrustiku test

* Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta.

 

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:

* Hindamine – vähemalt 6 L-taseme skeemi. Eestis tehtud hindamised kajastuvad Ratsanetis.

* Osalemine vähemalt 3 ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas)

* 1 kontroll- või proovihindamine 3 aasta jooksul

* Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta

Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis viiakse kohtunik KK tasemele. Nõutud hindamised võib vajaduse korral asendada proovihindamistega.