KOHTUNIKU KANDIDAAT

Õigused: Võib hinnata klubisisestel ja treeningvõistlustel kuni L taset

Eeldused:
* Võistelnud ERL võistlustel vähemalt A tasemel
* Osalenud aktiivselt kirjutajana ERL võistlustel
* Vähemalt 18 aastat vana

Kategooria omandamiseks tuleb:
* Osaleda vähemalt ühel ERL KS kohtunike koolitusel atesteerimisele eelnenud aasta jooksul
* Edukalt läbida vähemalt A-taseme proovihindamine ja määrustiku test
* Esitada taotlus ERL kohtuniku CV vormis

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:
* Aktiivne töö kirjutajana ERL võistlustel
* Osalemine 3-l ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas)
* Praktika (sit-in) koos 2. või 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, A või L skeemides (vähemalt 2 võistlust aastas).
Praktikad võib asendada ka hindamisega treeningvõistlustel, kus teiseks kohtunikuks on 2. või 3. kategooria kohtunik.

* Esitada ERL kohtuniku CV viimase 3 aasta tegevuse kohta

Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis eemaldatakse ta kohtunike kandidaatide nimekirjast.