KOHTUNIK 3

Õigused:
Võib hinnata kuni R kergemat taset, k.a. tiitlivõistlused

Eeldused:
Võistelnud ERL võistlustel vähemalt M tasemel
Tegutsenud 2. taseme kohtunikuna vähemalt 2 aastat

Kategooria omandamiseks tuleb:
* Täita 2. kategooria säilitamise miinimumnõuded
* Edukalt läbida R-taseme proovihindamine
* Praktika (sit-in) koos 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, R skeemides
* Soovitused kolmelt erinevalt 3. taseme või FEI kohtunikult taseme tõstmiseks, vastavalt praktika (sit-in) tulemustele
* Vajaduse korral määrustiku test
* Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:
* Hindamine – vähemalt 6 R-taseme skeemi. Eestis tehtud hindamised kajastuvad Ratsanetis.
* Osalemine vähemalt 3-l ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas)
* 1 kontroll- või proovihindamine 3 aasta jooksul
* Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta


Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis viiakse kohtunik 2. tasemele. Nõutud hindamised võib vajaduse korral asendada proovihindamistega
.