Lisaõigused: GP (Inter II ja GP hindamine)

Õigused: Võib hinnata kuni Inter-2 ja GP taset, k.a. tiitlivõistlused

Eeldused: Omab kehtivat Kohtunik 3 kategooriat

Kategooria omandamiseks tuleb:

* Täita 3. kategooria säilitamise miinimumnõuded

* Osaleda vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-i poolt läbi viidud GP taset käsitleva KS kohtunike koolituse atesteerimisele eelnenud 3 aasta jooksul

* Läbida edukas GP-taseme proovihindamine või koolituse/atesteerimise läbiviija soovitus

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:

* Läbida vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-I poolt läbi viidud KS kohtunike GP taset käsitlev koolitus

Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis peab kohtunik tegema eduka proovi- või kontrollhindamise GP tasemel või ta eemaldatakse GP kohtunike nimekirjast.