Lisaõigused: NH (Kollegiaalse hindamisega Noorhobuste klassid)

Õigused: Võib hinnata kollegiaalse hindamisega noorhobuste klasse, k.a. tiitlivõistlused

Eeldused:
Omab kehtivat Kohtunik 1, 2 või 3 kategooriat

Kategooria omandamiseks tuleb:

* Läbinud vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-i poolt läbi viidud NH taset käsitleva KS kohtunike koolituse atesteerimisele eelnenud 3 aasta jooksul

* Edukas NH-klasside proovihindamine või koolituse/atesteerimise läbiviija soovitus

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:

* Täitnud 1, 2 või 3 kategooria säilitamise nõudmised

* Läbinud vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-I poolt läbi viidud KS kohtunike NH taset käsitleva koolituse

Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis peab kohtunik tegema eduka proovi- või kontrollhindamise NH tasemel või ta eemaldatakse NH kohtunike nimekirjast.