Milline peab olema esmaabikoolituse läbimise tõend 2023.aasta atesteerimisel? Kui vana?

Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena.
Edasi võib läbida 6 või 8-tunniseid koolitusi.
2023.aastal kehtib esmaabikoolituse tõend, mis on väljastatud 2020 või hiljem. Esmaabikoolitus peab olema läbitud eelneva kolme (3) aasta jooksul.
Sobib autokoolides nõutav esmaabitõend, kuigi aegajalt korraldavad ka klubid ametlikke esmaabikoolitusi.
NB! Esmaabikoolitaja peab olema  tunnustatud esmaabikoolitajate nimekirjas, kellel on ka tunnistuse väljastamise õigus.