Osalesin ühel Ratsaliidu täiendkoolitusel 2020.aastal. Soovin osaleda taasatesteerimisel ja sügisel tõsta kutsetaset. Kas seda täiendkoolitust arvestatakse ka sügisel kutsetaseme tõstmisel?

Taasatesteerimisel arvestatakse täiendkoolitusi, mida korraldavad ülikoolid ja Ratsaliit.
Kutsetaseme saamisel või tõstmisel on vajalik tasemekoolitus, milleks on üldosakoolitus Ülikoolide juures ja eriosakoolitus, mida korraldab Ratsaliit 1 kord aastas kevadeti.