Koolisõidu alused: Sääre eest astumine

Alla Gladõševa, EKR-6 kat. koolisõidutreener
Oma Hobu 2009

Saare_eestSääre eest astumise eesmärk on demonstreerida hobuse painduvust ja hobuse külgmist tundlikkust ning arendada hobuse lõdvestatust.

Sääre eest astumine sooritatakse võistlustel tavaliselt töötraavis. Hobune on asetatud peaaegu otse, välja arvatud kukla kerge vastupidine asetus liikumise suunale nii, et ratsanik näeb hobuse ripsmeid ja ninasõõret. Sisemised jalad mööduvad ja ristuvad välimiste jalgade ees. Sääre eest astumine peaks olema osa hobuse treeningust, enne seda kui ta on valmis koondatud tööks. Hiljem, koos raskema „õlad sees“ harjutusega, on sääre eest astumine parim vahend hobuse painduvamaks, lõdvestunumaks ja vabamaks muutmisel, parandamaks tema allüüride vabadust, elastsust ja regulaarsust ning liikumiste harmooniat, kergust ja sundimatust.

Sääre eest astumist võib sooritada diagonaalil, mispuhul hobune peaks olema võimalikult paralleelne väljaku pika seinaga, ent hobuse esiots peaks olema kergelt tagaosast eespool. Harjutust võib sooritada ka seina ääres, mispuhul peaks hobune olema umbes 35-kraadise nurga all liikumissuuna suhtes.

ettevalmistav_saareeest

Ettevalmistav harjutus sääre eest astumiseks 

Ratsanik sõidab kergendatud traavis diagonaalile alustades M-ist, jõudes X-i istub täisistakusse ja alustab sääre eest sõitmist. Hobune peaks olema otse, v.a kerge asetus kuklast (antud juhul vasakule) ja liikuma nurga suunas. Ratsanik hoiab vasakut säärt kergelt sadulavöö taga.

Kui hobune mingil põhjusel õlaga välja vajub, tuleb külgliikumine koheselt lõpetada ja sõita otse nurga suunas.

 

 

Sääre eest astumine veerandliinilt 

Kui ratsanik liigub suunaga vasakule, jõudes teise veerandliinini, keerab ta vasakule, kusjuures säärte ja välimise ratsme abiga teeb ta poolpeatuse, et vältida rajale tagasi vajumist. Edasi liigutakse otse veerandliinil. Kui pööre ja otseliikumine õnnestuvad, saab ratsanik alustada sääre eest astumisega umbes E tähe joonel. Hobune peab liikuma paralleelselt pika seinaga. Ratsanik viib raskuse kergelt vasakule, asetades ka hobust kuklast kergelt vasakule.

ettevalmista_saareest_2

Ratsanik asetab raskuse mõlemale istmikuluule või siis kergelt vasakule, teeb poolpeatuse, ja samal ajal kui hobuse tagumine vasak jalg maast lahti kerkib, nõuab vasaku säärega sadulavöö tagant hobuse küljele liikumist. Sageli püüab hobune kiiremini seina äärde jõuda. Selle vältimiseks peaks ratsanik välimise (parema) ratsmega ja säärte survega tegema poolpeatuse. Parem ratse hoiab kaela otse, vältides välimise õlaga välja vajumist. Ratsanik peab välja selgitama, kui tugevat vasaku sääre survet peab ta kasutama, sest tihti kasutatakse liiga palju säärejõudu, mille tagajärjeks võib olla hobuse liigne kiirustamine ja taguotsa ette vajumine.

Kui sääre eest astumine veerandliinil on raske, võib seda teha veel lähemal rajale, et hobusel oleks lihtsam õppida. Kui hobune suudab sääre eest astuda veerandliinil, võiks seda harjutust proovida keskliinil.

Hea harjutus on veerandliinilt sääre eest astumine paremale (rajani), seejärel otsesõit, siis vasakule taas veerandliinile, jälle otse jne. Harjutuste ajal on oluline hoida hobune otse, samas teda kuklast kergelt asetades, kuid säilitada tuleb ka rütm ja tempo.