ERL andis välja 2000. RK numbri

Kook_2000ERL Rohelise Kaardi (RK) programm käivitus esmakordselt kolm aastat tagasi. Selle aasta 27 veebruaril jõuti uue vestapostini, kuna siis anti välja 2000. Rohelise Kaardi (RK) number.

Sisuliselt tähendab see fakti, et Eestis on hetkel üle 2000 enam-vähem aktiivset ratsaspordiga tegelejat.

Ratsutamine pole mitte ainult sport – sellest kujuneb tihti elustiil. Hobustega tegelemine nõuab pühendumist ja kogemust, sellega kaasneb vastutus nii iseenda, oma hobuse kui kõikide kaasratsanike vastu. ERL-i kui katusorganisatsiooni kohuseks on muuta meie ratsutamiskeskkond turvalisemaks nii treeningutel, võistlustel kui niisama hobustega tegelemisel. Sellel otstarbel saigi loodud ERL Rohelise Kaardi (RK) süsteem, mille eesmärgiks on tagada kõigile ratsutajatele standardiseeritud aluspõhi teadmiste ja oskuste näol ning juhtida erilist tähelepanu hobustega seotud ohutusnõuetele.

Rohelise Kaardiga tervitame uusi tulijaid meie ratsutajate ringi, kuid see kaart ühendab Eesti Ratsaspordi Liidu tegevusega kõiki hobuste ja ratsaspordiga tegelevaid inimesi ning annab ülevaate kõikide aktiivselt ratsutamisega tegelevate isikute arvu kohta Eestis.

Alates 2013. aastast on RK number kohustuslikuks eelduseks esmase võistluslitsentsi saamisele.

2000. RK numbri õnnelikuks omanikuks sai Sonja Roberta Sedin Tondi Ratsaspordiklubist, tema RK eksami võttis vastu Tondi RSK staazikas treener Sirje Argus.

Comments are closed.