ERL koolisõidukohtunike kategooriate süsteem alates 2014

KohtunikeKATsm

 

 

 

 

 

 

 

 Kui klikkad kategooria nimele, siis avaneb sealt kategooriaga seotud info…

KOHTUNIKU KANDIDAAT

Õigused: Võib hinnata klubisisestel ja treeningvõistlustel kuni L taset

Eeldused:
* Võistelnud ERL võistlustel vähemalt A tasemel
* Osalenud aktiivselt kirjutajana ERL võistlustel
* Vähemalt 18 aastat vana


Kategooria omandamiseks tuleb:
* Osaleda vähemalt ühel ERL KS kohtunike koolitusel atesteerimisele eelnenud aasta jooksul
* Edukalt läbida vähemalt A-taseme proovihindamine ja määrustiku test
* Esitada taotlus ERL kohtuniku CV vormis

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:
* Aktiivne töö kirjutajana ERL võistlustel
* Osalemine 3-l ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas)
* Praktika (sit-in) koos 2. või 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, A või L skeemides (vähemalt 2 võistlust aastas).
Praktikad võib asendada ka hindamisega treeningvõistlustel, kus teiseks kohtunikuks on 2. või 3. kategooria kohtunik.
* Esitada ERL kohtuniku CV viimase 3 aasta tegevuse kohta
Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis eemaldatakse ta kohtunike kandidaatide nimekirjast.

KOHTUNIK 1

Õigused: Võib hinnata kuni L raskemat taset, k.a. tiitlivõistlused Eeldused: * Võistelnud ERL võistlustel vähemalt A tasemel * Tegutsenud KK taseme kohtunikuna vähemalt 1 aasta * Osalenud aktiivselt kirjutajana ERL võistlustel Kategooria omandamiseks tuleb: * Täita KK kategooria säilitamise üldised miinimumnõuded * Edukalt läbida L-taseme proovihindamine * Praktika (sit-in) koos 2. või 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, L või M skeemides * Soovitused kolmelt erinevalt 2. või 3. taseme kohtunikult taseme tõstmiseks, vastavalt praktika (sit-in) tulemustele. * Määrustiku test * Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta.   Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul: * Hindamine - vähemalt 6 L-taseme skeemi. Eestis tehtud hindamised kajastuvad Ratsanetis. * Osalemine vähemalt 3 ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas) * 1 kontroll- või proovihindamine 3 aasta jooksul * Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis viiakse kohtunik KK tasemele. Nõutud hindamised võib vajaduse korral asendada proovihindamistega.

KOHTUNIK 2

Õigused: Võib hinnata kuni M taset, k.a. tiitlivõistlused Eeldused: * Võistelnud ERL võistlustel vähemalt L tasemel * Tegutsenud 1. taseme kohtunikuna vähemalt 2 aastat Kategooria omandamiseks tuleb: * Täita 1. kategooria säilitamise miinimumnõuded * Edukalt läbida M-taseme proovihindamine * Praktika (sit-in) koos 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, M või R skeemides * Soovitused kolmelt erinevalt 3. taseme või FEI kohtunikult taseme tõstmiseks, vastavalt praktika (sit-in) tulemustele. * Vajaduse korral määrustiku test * Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul: * Hindamine - vähemalt 6 M-taseme skeemi. Eestis tehtud hindamised kajastuvad Ratsanetis. * Osalemine vähemalt 3-l ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas) * 1 kontroll- või proovihindamine 3 aasta jooksul * Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis viiakse kohtunik 1. tasemele. Nõutud hindamised võib vajaduse korral asendada proovihindamistega.

KOHTUNIK 3

Õigused: Võib hinnata kuni R kergemat taset, k.a. tiitlivõistlused Eeldused: Võistelnud ERL võistlustel vähemalt M tasemel Tegutsenud 2. taseme kohtunikuna vähemalt 2 aastat Kategooria omandamiseks tuleb: * Täita 2. kategooria säilitamise miinimumnõuded * Edukalt läbida R-taseme proovihindamine * Praktika (sit-in) koos 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, R skeemides * Soovitused kolmelt erinevalt 3. taseme või FEI kohtunikult taseme tõstmiseks, vastavalt praktika (sit-in) tulemustele * Vajaduse korral määrustiku test * Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul: * Hindamine - vähemalt 6 R-taseme skeemi. Eestis tehtud hindamised kajastuvad Ratsanetis. * Osalemine vähemalt 3-l ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas) * 1 kontroll- või proovihindamine 3 aasta jooksul * Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis viiakse kohtunik 2. tasemele. Nõutud hindamised võib vajaduse korral asendada proovihindamistega.

Lisaõigused: GP (Inter II ja GP hindamine)

Õigused: Võib hinnata kuni Inter-2 ja GP taset, k.a. tiitlivõistlused

Eeldused: Omab kehtivat Kohtunik 3 kategooriat

Kategooria omandamiseks tuleb:
* Täita 3. kategooria säilitamise miinimumnõuded
* Osaleda vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-i poolt läbi viidud GP taset käsitleva KS kohtunike koolituse atesteerimisele eelnenud 3 aasta jooksul
* Läbida edukas GP-taseme proovihindamine või koolituse/atesteerimise läbiviija soovitus

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:
* Läbida vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-I poolt läbi viidud KS kohtunike GP taset käsitlev koolitus

Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis peab kohtunik tegema eduka proovi- või kontrollhindamise GP tasemel või ta eemaldatakse GP kohtunike nimekirjast.

Lisaõigused: NH (Kollegiaalse hindamisega Noorhobuste klassid)

Õigused: Võib hinnata kollegiaalse hindamisega noorhobuste klasse, k.a. tiitlivõistlused

Eeldused:
Omab kehtivat Kohtunik 1, 2 või 3 kategooriat

Kategooria omandamiseks tuleb:
* Läbinud vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-i poolt läbi viidud NH taset käsitleva KS kohtunike koolituse atesteerimisele eelnenud 3 aasta jooksul
* Edukas NH-klasside proovihindamine või koolituse/atesteerimise läbiviija soovitus

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:
* Täitnud 1, 2 või 3 kategooria säilitamise nõudmised
* Läbinud vähemalt 1 ERL, FEI või mõne muu NF-I poolt läbi viidud KS kohtunike NH taset käsitleva koolituse

Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis peab kohtunik tegema eduka proovi- või kontrollhindamise NH tasemel või ta eemaldatakse NH kohtunike nimekirjast.

Selgitused:

Proovihindamine: Kohtunik hindab skeemi, tema hindeid võrreldakse sama skeemi hinnanud FEI kohtunike hinnetega, kuid ei arvestata võistlustulemustena. Proovihindamisel peaks olema vähemalt 8 sõitjat. Kui vajaliku taseme klassis pole piisavalt ratsanikke, siis võib lisaks hinnata samal võistlusel ka taseme võrra madalamat klassi. Proovihindamist saab sooritada ERL võistlustel, kus hindab vähemalt üks FEI väliskohtunik.

Kontrollhindamine: Kohtunik hindab skeemi hindekohtunikuna, tema hindeid võrreldakse sama skeemi hinnanud FEI kohtunike hinnetega. Kontrollhindamisel peaks üldjuhul olema vähemalt 8 sõitjat. Kui vajaliku taseme klassis pole piisavalt ratsanikke, siis võib lisaks arvestada ka samal võistlusel taseme võrra madalamat klassi. Kontrollhindamist saab sooritada ERL võistlustel, kus hindab vähemalt üks FEI väliskohtunik.

Praktika (sit-in): Kohtunik istub skeemi ajal koos 3. Kat või FEI kohtunikuga, kes esitab talle skeemi jooksul küsimusi ning laseb panna hindeid. Praktika ühel võistlusel peaks hõlmama vähemalt 8 nõutud tasemel ratsanikku. Kui vajaliku taseme klassis pole piisavalt ratsanikke, siis võib lisaks arvestada samal võistlusel ka taseme võrra madalamat klassi.

Määrustiku test:  Määrustikul põhinev test, mille jooksul kohtunik ei tohi kasutada määrustikku, kuid võib kasutada oma märkmeid.

Lae ERL kohtunike kategooriate süsteem alates 2014 alla PDF formaadis