FEI treenerikutsest

Eesti Ratsaspordi Liit viib läbi koostöös ülemaailmse katusorganisatsiooniga FEI (Fédération Equestre Internationale) lisaks rahvuslikule ka rahvusvahelist treenerikutseõpet.

FEI treenerikoolituse süsteem (kasutades selleks heakskiidetud õppekava) on loodud abistamaks rahvuslikel alaliitudel luua oma treeningstruktuuri ja arendamaks kohalikku ratsasporti, kasutades kohalikke treenereid, kes omavad kindlat tunnustatud taset ja on atesteeritud nii rahvusliku alaliidu, kui ka FEI poolt. Treenerite õppekava (olles orienteeritud võistlusspordile) põhineb koolitustel, mida viivad läbi FEI tunnustatud juhendajad (FEI Tutors). Nende juhendamisel toimuvad erineva tasemel treenerikoolitused (Level 1 ja Level 2) ning tulevikus valitakse nende seast välja regionaalsed juhendajad (Regional Tutors), kes omakorda jätkavad tunnustatud treeningsüsteemi loomist oma regioonis.

Osalemise tingimused FEI Level 1 treenerikoolitusel:

– Vanus vähemalt 18 a;
– EKR kutsetaseme omamine;
– ERL soovitus osalemiseks;
UUS! Eelkoolituse läbimine
Valiku osalemise kohta teeb soovijate seast ERL.

Osalemise tingimused FEI Level 2 treenerikoolitusel:
– Vanus vähemalt 21 a;
– EKR kutsetaseme omamine vähemalt 2 aastat;
– Edukas FEI Level 1 koolituse läbimine min 6 kuud tagasi;
– FEI Level 1 treeningpäeviku täitmine (Logbook Level 1);
– Treeneri CV;
– Esmaabikursusel läbimise sertifikaat.
Valiku osalemise kohta soovijate seast teeb ERLi soovitusel FEI koos regionaalse FEI juhendajaga (FEI Tutor).
NB! Koolitustel on vajalik elementaarne inglise keele arusaamis- ja väljendusoskus!

Lisainformatsioon FEI treenerikoolituse kodulehel.