EKR Treenerikutsest

Eesti Olümpiakomitee (EOK) koostöös Kutsekojaga on välja töötanud kõikidele spordialadele ühtse treenerite kutsesüsteemi, mis on vastavuses Eesti ja Euroopa Kutsekvalifikatsiooniraamistikuga (EKR ja EQF)*. Lähemalt saate tuvuda EOK kodulehel: https://www.eok.ee/treenerid/treenerikutse-taotlemine

Selle alusel on soovijatel võimalus vastavalt oma töökogemusele ja läbitud koolitustele saada kas abitreeneriks (EKR-3), nooremtreeneriks (EKR-4), treeneriks (EKR-5), vanemtreeneriks (EKR-6), meistertreeneriks (EKR-7) või eliittreeneriks (EKR-8).

Kutsesobivust otsustab EOK kui kutseandja poolt kinnitatud iga alaliidu juurde moodustatud kutsekomisjon ühtsete standardite alusel.

Vastavalt Spordiseadusele on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spetsialist, kellel on treenerikutse ning kes on kohustatud tagama sportliku treeningu aluspõhimõtete järgimise ja ohutuse ning jälgima treeningukoormuse vastavust juhendatavate tervislikule seisundile.

Treenerina on õigus töötada ainult neil, kes on edukalt sooritanud eksamid ning omandanud EOK ja Kutsekoja poolt väljaantud kutsetunnistuse, mida tuleb uuendada iga 4 aasta tagant vastavalt taasatesteerimise korrale.

Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) või teised kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolitused. Eksam toimub üks kord aastas sügiseti.

*Alates 20.11.2013 kehtivad uued kutsestandardid ja kutse andmise kord