Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Vanus vähemalt 18 aastat, soovitavalt keskharidus
 • Abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 30 tundi ja eriosakoolituseks 30 tundi).
  Selgitus:Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info: Sport.eehttps://www.tlu.ee/treener#treenerite-tasemekoolitus või Ratsaliidu koolituskalendris.
  Eriosa põhikoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • ERL Rohelise Kaardi omamine
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine
  RK väljaandmise koolitus toimub treenerite eriosakoolituse raames, kuid seda võidakse ka eraldi korraldada ning info ilmub Ratsaliidu koolituskalendris. 
 • Ratsutamise oskus tasemetel: koolisõit LRaskem , takistussõit 110 cm, maastikusõidu oskus.
  Ratsutamisoskust kontrollitakse eksami praktilises osas. Kui taotlejal on tulemused kasvõi ühel nimetatud tasemel, siis võib ta esitada komisjonile avalduse sellest eksamiosast vabastamiseks.
 • Vähemalt ühe nimetatud ratsaspordiala fikseeritud tulemus ERL-is nimetatud tasemel
 • Esmaabi 16 tunnise koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
  Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edaspidi piisab 8-tunnisest esmaabikoolitusest. Aeg-ajalt korraldab ERL koostöös mõne tunnustatud esmaabikorraldajaga neid koolitusi ja infot leiate siis koolituskalendrist.
 • 4-6 kuu jooksul peale tasemekoolitust treeneri õppepraktika läbimine (sh rühmatreeningute juhendamine) min.10 tundi ja juhendaja kirjaliku soovituse omamine.
  Õppepraktikat saab läbida mentortreenerite juures.
 • Soovituslikult õpilaste olemasolu

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine
 • Nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 50 tundi ja eriosakoolituseks 50 tundi)
  Selgitus:Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info: Sport.eehttps://www.tlu.ee/treener#treenerite-tasemekoolitus või Ratsaliidu koolituskalendris. Eriosa põhikoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui varem pole läbitud.
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 kutsetasemel
 • Enamus õpilasi omavad ERL Rohelist Kaarti
 • Õpilased osalevad ERL kalenderplaani võistlustel
 • Portfoolio viimase 4 aasta tegemiste ja tulevikuplaanide kohta.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine
 • Treeneri, EKR-5 tasemekoolituse läbimine mahus 140 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 70 tundi ja eriosakoolituseks 70 tundi)
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Õpilased omavad Rohelist Kaarti
 • Õpilased on järgusportlased ja osalevad soovitavalt EMV tasemel
 • Portfoolio viimase 4 aasta tegemiste ja tulevikuplaanide kohta.

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

 1. kutset saab taotleda ainult Spordiregistri portaalis: https://minu.treenerikutse.ee/
 2. esmaabi koolituse läbimise tunnistus tuleb laadida koolitustundide lehele
 3. vormikohane treeneri õppepraktika vorm (nõutav EKR-3 tasemel) – täidetakse internetis
 4. Portfoolio (nõutav EKR-4 ja -5 tasemel.

Vanemtreeneri EKR-6; Meistertreeneri EKR-7 ja Eliittreeneri EKR-8 kutse taotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on leitav Sport.ee kodulehel http://www.sport.ee/et/materjalid

Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses. Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused 

Kutse taotlemise tasud alates 1.07.2018

EKR 3 – 40 EUR
EKR 4 – 47 EUR
EKR 5 – 56 EUR

Tasumine taotluse esitamisel Spordiregistrile makselingiga.

Treenerikutse taotlemise küsimustes palun pöörduda ERL koolitus- ja arendusprojektijuhi poole
Therje Prohorova
Therje@ratsaliit.ee