Treenerikutse taastaotlemine

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täiendkoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui pole varem läbitud.
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Töötamine erialal minimaalselt 1 aasta viimase 4 aasta jooksul.
 • Töötamine treenerina (sh, ratsakooli õpperühma treenerina), kelle õpilased omavad Rohelist Kaarti, fikseeritud võistlustulemused klubi/ratsakooli tasemel.
 • Portfoolio

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Töötamine treenerina (sh ratsakooli õpperühma treenerina), kelle õpilased omavad Rohelist Kaarti, võistlustulemusi ERL kalenderplaani võistlustel. Soovitav järgusportlaste olemasolu.
 • Portfoolio

Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Töötamine treenerina (sh ratsakooli õpperühmade vastutava treenerina), kelle õpilased omavad Rohelist Kaarti, on järgusportlased ja kes võistlevad ERL kalenderplaani võistlustel, soovitavalt EMV-l ja RV-l tasemel.
 • Portfoolio

Kutse taastaotlemisel Spordiregistrile esitatavad dokumendid:

 1. taastaotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri poraali: https://minu.treenerikutse.ee/
 2. taotleja peab kontrollima ja uuendama kontakt- ning isikuandmed (kehtiv iskuttõendav tunnistus)

Vanemtreeneri EKR-6, Meistertreeneri EKR-7 ja Eliittreeneri EKR-8 kutse taastaotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on leitav kodulehel Sport.ee, http://www.sport.ee/et/materjalid

Kutse taastaotlemise käigus ei ole võimalik kutse taset tõsta. Taseme tõstmiseks loe infot rubriigist Kutse taotlemine ja tõstmine.

Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses.
Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused

Kutse taastaotlemise tasud alates 1.07.2018:

EKR 3 – 40 EUR
EKR 4 – 47 EUR
EKR 5 – 56 EUR

Tasumine taotluse esitamisel Spordiregistrile makselingiga

Treenerikutse taastaotlemise küsimustes pöörduda ERL koolitus- ja arendusprojektijuhi poole.
Therje Prohorova
Therje@ratsaliit.ee